Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 10 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

30/10/2023 16:00 Số lượt xem: 51

I. TỔNG QUAN GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THÁNG 10

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2023 tăng 0,26% so với tháng trước; tăng 3,88% so cùng kỳ năm trước; tăng 4,12% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,11%.

Phòng Thống kê Kinh tế
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4361
Đã truy cập : 119483082