CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

31/01/2023 10:00 Số lượt xem: 334

Sáng ngày 11-01-2023, Chi cục Thống kê thành phố Từ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khổng Văn Thắng dự và chỉ đạo.

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm, kinh tế trong nước và trên địa bản gặp nhiều khó khăn song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Chi cục đã tổ chức thành công gần 30 cuộc điều tra các loại, hoàn thành 100% các đầu báo cáo cho ngành dọc cấp trên và yêu cầu của Thành ủy, HĐND-UBND thành phố. Năm  2023, Chi cục tiếp tục phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao, tổ chức tốt các cuộc điều tra theo quy định.


 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh, Chi cục cần bám sát kế hoạch thông tin Cục giao, tập trung thực hiện tốt các cuộc điều tra theo phương án mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành và các đơn vị của địa phương chia sẻ, cung cấp thông tin phục vụ báo cáo nhanh kinh tế - xã hội hàng quý; chuẩn bị tốt các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của cấp ủy các cấp; tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê đến mọi đối tượng; thực hiện chuyển đổi số triệt để qua các ứng dụng phầm mềm xử lý chuyên môn nghiệp vụ; xử lý hồ sơ công việc…

Nhân dịp này Tập thể Chi cục Thống kê thành phố Từ Sơn được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 tập thể và 04 cá nhân đựơc Cục trưởng Cục Thống kê và Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

NGUYỄN ĐỨC CHINH

Ngày 11-01-2023, Chi cục Thống kê huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh dự và chỉ đạo.

Năm 2022, Chi cục đã chủ động tổ chức thành công gần 30 cuộc điều tra các loại như: Điều tra công nghiệp tháng, điều tra lao động việc làm, điều tra dân số thời điểm 1/4, điều tra nông, lâm, thủy sản, điều tra giá cả thị trường, điều tra mức sống dân cư…tất cả các cuộc điều tra Chi cục đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm về chất lượng, đồng thời hoàn thành 100% đầu báo cáo cho ngành dọc cấp trên và yêu cầu của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện giao.

Năm  2023, Chi cục tiếp tục phấn đấu hoàn thành đầy đủ các thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; phấn đấu hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ cấp trên giao đạt từ 97 đến 98% điểm kế hoạch Cục Thống kê giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ cho điều tra viên, bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh, năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, tỉnh đặt ra mục tiêu GRDP tăng trưởng từ 6,5 đến 7%…Để có đánh giá nhanh và chính xác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Chi cục cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tổ chức điều tra thu thập thông tin ngay từ cơ sở một cách chính xác, kịp thời nhất để có những con số trung thực, đánh giá, phân tích sâu nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường phổ biến thông tin thống kê thông qua các ấn phẩm; Phối hợp tốt công tác kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước, tuyên truyền Luật Thống kê, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Chỉ thị số 07/CT-TTg về Tăng cường công tác thống kê Nhà nước... Tham mưu cho UBND huyện phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nghiêm túc đầy đủ Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, hướng dẫn cấp xã triển khai hệ thống chỉ tiêu của cấp mình đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tổ chức tính toán các chỉ chủ yếu phục vụ đánh giá giữ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tại địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thống kê để công tác điều tra được tiến hành nhanh hơn, chính xác hơn. Khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê

Nhân dịp này 01 tập thể và 04 cá nhân được Cục trưởng Cục Thống kê tặng giấy khen.

KHỔNG VĂN THẮNG

Chiều ngày 12/01/2023, Chi cục Thống kê huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh dự và chỉ đạo.

Năm 2022, Chi cục đã chủ động tổ chức thành công gần 30 cuộc điều tra các loại như điều tra công nghiệp tháng, điều tra lao động việc làm, điều tra dân số thời điểm 1/4, điều tra nông lâm, thủy sản…tất cả các cuộc điều tra Chi cục đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm về chất lượng, đồng thời hoàn thành 100% các đầu báo cáo cho ngành dọc cấp trên và yêu cầu của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện giao. Năm  2023, Chi cục tiếp tục phấn đấu hoàn thành đầy đủ các thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; phấn đấu hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ cấp trên giao đạt từ 97 đến 98% điểm kế hoạch Cục Thống kê giao; tăng cường công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ cho điều tra viên, bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh, Chi cục cần bám sát kế hoạch thông tin Cục giao, tập trung thực hiện tốt các cuộc điều tra theo phương án mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành và các đơn vị của địa phương chia sẻ, cung cấp thông tin phục vụ báo cáo nhanh kinh tế - xã hội hàng quý; chuẩn bị tốt các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của cấp ủy các cấp; tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê đến mọi đối tượng; thực hiện chuyển đổi số triệt để qua các ứng dụng phầm mềm xử lý chuyên môn nghiệp vụ…

Nhân dịp này 01 tập thể và 04 cá nhân đựơc Cục trưởng Cục Thống kê và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen./.

KHỔNG VĂN THẮNG

Ngày 12/01/2023, Chi cục Thống kê huyện Lương Tài tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Văn Phát, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.


 

Năm 2022, Chi cục Thống kê huyện Lương Tài gặp nhiều khó khăn như: Nhân sự ở Chi cục trong những năm qua thường xuyên có biến động; Thống kê xã cũng có nhiều thay đổi nhân sự, trình độ không đều, được giao nhiều công việc ảnh hưởng lớn đến chất lượng và thời gian báo cáo từ cơ sở; tác động từ diễn biến bất thường của thời tiết, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả của các cuộc điều trong năm. Trước những khó khăn trên Chi cục Thống kê huyện Lương Tài luôn đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được ngành và địa phương giao, đảm bảo thông tin thống kê phục vụ kịp thời việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch, giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chi cục được Cục Thống kê tỉnh xếp loại tập thể lao động tiên tiến.

Năm 2023, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp khắc phục, toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thống kê huyện và công chức Văn  phòng - Thống kê xã, thị trấn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác được giao.

Nhân dịp này và 01 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 được tặng Giấy khen của Cục trưởng và Chủ tịch UBND huyện./.

                             NGUYỄN THU HIỀN

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4957
Đã truy cập : 120463683