Bắc Ninh sẵn sàng cho giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

29/06/2021 04:30 Số lượt xem: 475

Tổng điều tra kinh tế là một trong 03 cuộc Tổng điều tra lớn của ngành Thống kê được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được triển khai 5 năm 1 lần, có quy mô rất lớn và độ phức tạp cao. Vì vậy, cuộc Tổng điều tra được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 30-5, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và hiệp hội; giai đoạn 2 diễn ra 30 ngày từ 1-7đến 30-7 năm 2021, đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể phi nông, lâm, thủy sản và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh toàn diện về kinh tế của cả nước, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế, từng địa phương và khu vực. Từ đó, giúp đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 cho từng địa phương và cả nước.

Số liệu từ rà soát sơ bộ do Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện và xã vừa tiến hành cho thấy, giai đoạn 2 toàn tỉnh có 125.645 cơ sở sản SXKD cá thể phi nông, lâm, thủy sản phải thu thập thông tin đợt này, tăng 7,6% so với Tổng điều tra lần trước (năm 2017) và 1.212 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng gồm: Đình, đền, chùa, nhà thờ, phủ….tăng 1,16% so với Tổng điều tra lần trước. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình SXKD cá thể trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Bắc Ninh lại nằm trong tâm dịch, cả 8 huyện, thị xã, thành phố đều có người mắc bệnh, trong đó 4 huyện phải cách ly y tế là những rào cản lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mỗi địa phương nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD của các cơ sở kinh tế và sức khỏe của từng người dân. Chính vì vậy, triển khai Tổng điều tra kinh tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn tỉnh và của huyện, xã, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế, từng khu vực kinh tế, giúp các địa phương xây dựng, đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của từng ngành và từng địa phương. Dựa trên kết quả của Tổng điều tra có thể đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển kinh tế số, hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị cơ sở; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, từng ngành và địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành Thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Giám sát viên cấp tỉnh đang theo dõi tiến độ điều tra giai đoạn I

Đến nay, mọi công đoạn chuẩn bị cho giai đoạn 2 đã được BCĐ tỉnh chuẩn bị chu đáo, toàn tỉnh đã huy động trên 1.172 điều tra viên để tiến hành thu thập cuộc TĐT này, 889 cán bộ chỉ đạo, giám sát viên từ tỉnh xuống cơ sở thực hiện chức năng chỉ đạo điều hành, giám sát, đôn đốc tiến độ, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin (CNTT) cuộc TĐT. BCĐ tỉnh cũng đã tổ chức 01 lớp tuấn huấn chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng CNTT cho giảng viên nguồn cấp huyện; cấp huyện cũng đã tổ chức 18 lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ, Tổ Thường trực cấp huyện, cấp xã và cho 1.172 điều tra viên cấp cơ sở, các lớp tuập huấn của cấp tỉnh và huyện đều được sử dụng các thiết bị nghe nhìn hiện đại để chuyển tải đến học viên như: Máy chiếu, máy tính bảng, wifi băng thông rộng để cài đặt phần mềm, giảng viên cấp huyện đều được tuyển lựa kỹ càng từ những công chức có kinh nghiệm và khả năng sư phạm tốt của ngành, đặc biệt là nắm chắc ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả từ cấp huyến báo cáo cho thấy 100% điều tra viên cấp cơ sở sau khi tập huấn đều thực hiện thành thục các bước điều tra, ghi phiếu. Điểm mới của cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 năm nay là khâu thu thập thông tin được thực hiện phỏng vấn trực tiếp và thực hiện ghi thông tin bằng phần mềm phiếu điện tử Capi trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có cấu hình chuẩn. Đây là bước cải tiến cơ bản, tạo thuận lợi không chỉ cho ĐTV mà người cung cấp thông tin cũng tiết kiệm thời gian, Nhà nước tiết kiệm được nhân lực, tài chính, quan trọng hơn là khâu xử lý, tổng hợp được tự động hóa và thực hiện đồng thời với quá trình ĐTV đang thu thập dữ liệu tại cơ sở và khi kết thúc điều tra có kết quả sơ bộ ngay về bước tranh của nền kinh tế.

Nhà máy Sữa Tiên Sơn bảo đảm khoảng cách và các yêu cầu phòng chống dịch trong quá trình sản xuất. 

Đối với khâu tuyên truyền TĐT, đến nay BCĐ tỉnh đã cấp 164 băng vượt đường cho BCĐ cấp huyện và xã, in 590 áp phích khổ lớn, in 790 logo dán trên thiết bị điều tra, cấp gần trên 1300 thẻ điều tra cho điều tra viên cơ sở. Biên tập hàng chục bài viết, các câu hỏi-đáp về TĐT cũng như các Video clips và các file MP3 về TĐT cho BCĐ cấp huyện và xã tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Phát thanh cấp xã và Đài truyền thanh của các thôn, khu phố.

Công đoạn quan trọng cuối cùng là việc triển khai thu thập thông tin tại cơ sở, để thu thập đầy đủ về số lượng và chất lượng thông tin từ các đơn vị điều tra là thách thức không nhỏ đối với các điều tra viên. Vì vậy, đòi hỏi điều tra viên cần nắm rất rõ nhiệm vụ của mình cũng như quy trình thu thập thông tin, luồng thông tin và các chỉ tiêu cần thu thập để đưa ra các câu hỏi và giải thích rõ ràng đảm bảo cho người cung cấp thông tin dễ hiểu, cung cấp đầy đủ nhất, chính xác nhất những thông tin mà phương án yêu cầu.

Có thể khẳng định, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thống nhất từ Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành thành viên và chính quyền các cấp. Đến nay, BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra. Phấn đấu hoàn thành cuộc TĐT đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất theo phương án Trung ương đề ra./.

Phó Cục Trưởng, Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 3731
Đã truy cập : 80149238