Đoàn BĐQH tỉnh Bắc Ninh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

19/10/2021 04:30 Số lượt xem: 529

Thực hiện chương trình xây dựng luật tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, chiều 18/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh làm việc với Cục Thống kê tỉnh nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV. Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê gồm 3 điều. Trong đó, bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); định kỳ 05 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội. Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, dự thảo Luật bổ sung 36 chỉ tiêu lên 222 chỉ tiêu với 20 nhóm; sửa đổi tên của một số nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu.


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp về sự cần thiết xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; làm rõ nội dung sửa đổi và lý do sửa đổi, bổ sung; tính thực thi của Luật...Xuất phát từ thực tiễn, các nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình mới, bối cảnh mới phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định, nhằm đảm bảo Luật ban hành có tính khả thi, phù hợp hơn với thực tiễn.

Tin và ảnh: VĂN THẮNG

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3348
Đã truy cập : 63199765