ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2024

20/02/2024 16:13 Số lượt xem: 200

1. Quyết định 629/QĐ-TCTK Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ _bản ký [Tải về]

2.Quyết định 629/QĐ-TCTK Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ_bản word [Tải về]

3. Quyết định 1389/QĐ-TCTK Sửa đổi Phụ lục PA ( Bảng kê) [Tải về]

4. Phụ lục II- Phiếu Bảng kê hộ và Sổ tay hướng dẫn lập bảng kê hộ [Tải về]

5. Phụ lục II - Phiếu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ( Phiếu ngắn+ phiếu dài) [Tải về]

6. Sổ tay hướng dẫn lập bảng kê hộ [Tải về]

7. Công văn số: 629 /CTK-TTTT Về việc hướng dẫn rà soát địa bàn, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 [Tải về]

8. Công văn 51/CTK-TTTT Về việc hướng dẫn rà soát, lập, cập nhật bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 [Tải về]

9. Bài tuyên truyền về cuộc điều tra Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 [Tải về]

10. Quyết định 112/QĐ-CTK Ban hành Kế hoạch Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 [Tải về]

 

 

Phòng Thu thập Thông tin thống kê
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4984
Đã truy cập : 137866198