Truy cập nội dung luôn

 
 
“CUNG CẤP THÔNG TIN TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP” - “TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC" - “THÔNG TIN DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ ĐƯỢC BẢO MẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỐNG KÊ” - “TỪ NĂM 2020, DOANH NGHIỆP CUNG CẤP THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA CHỈ THONGKEDOANHNGHIEP.GSO.GOV.VN”

Ngày 20/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, lập bảng kê Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục Thống kê.