Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6477

Đã truy cập : 44159677

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội của người dân, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, cung cấp thông tin kịp thời về “sức khoẻ của doanh nghiệp”, sẽ làm cơ sở để Chính phủ, bộ ngành và địa phương đưa ra những chính sách điều hành phù hợp.

"CUNG CẤP THÔNG TIN TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP".