Truy cập nội dung luôn

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thời tiết ngày 24/01/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 148742

Đã truy cập : 41889358

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra lao động việc làm năm 2018 và Kế hoạch điều tra lao động việc làm tỉnh Bắc Ninh năm 2018 ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-CTK ngày 19/11/2017 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.