Truy cập nội dung luôn

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

     Trong 2 ngày 26-27/4, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tham dự có Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, các Chi cục và 48 điều tra viên, 25 giám sát viên.