Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2019

01/07/2019 02:10 Số lượt xem: 416

     Ngày 28/6/2019, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2019. Ông Ngô Văn Tuệ, Phó cục trưởng, Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

     Ngày 28/6/2019, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2019. Ông Ngô Văn Tuệ, Phó cục trưởng, Cục Thống kê chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm Lãnh đạo, công chức phòng Thống kê Nông nghiệp và phòng Thanh tra Thống kê thuộc cơ quan Cục; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản của Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố. Ngoài ra, còn mời đại diện lãnh đạo và 01 công chức làm công tác Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

     Hội nghị đã tập huấn nghiệp vụ về 7 phương án điều tra trong lĩnh vực thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, đã tập trung đi sâu hướng dẫn những điểm mới về đơn vị điều tra, đối tượng, nội dung, quy mô mẫu, phương pháp thu thập,… của các phương án đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký ban hành và thực hiện từ năm 2019. Đồng thời, hướng dẫn triển khai nội dung và hệ thống các biểu mẫu thống kê Nông nghiệp, Chế độ báo cáo tổng hợp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản áp dụng theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 4/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2019. Ngoài ra, hội nghị cũng lồng ghép triển khai một số nội dung thu thập thêm thông tin về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ cao, sạch,… để phục vụ địa phương đánh giá quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

     Phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến đóng góp về việc triển khai thực hiện các phương án mới, hệ thống biểu mẫu cũng như chế độ báo cáo, trong đó đã nêu những khó khăn cũng như một số hạn chế trong quá trình thực hiện ở địa phương cơ sở, nhất là vấn để kinh phí chi trả cho các đối tượng ở thôn, xã khi lập, rà soát bảng kê, điều tra thông tin về diện tích gieo trồng,…

     Kết thúc hội nghị, Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu các lực lượng tham gia tập huấn cũng như các công chức Chi cục Thống kê cấp huyện tiếp tục nghiên cứu tài liệu, phương án mới để thực hiện đúng và hiệu quả, đồng thời tập hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để phản ánh kịp thời với phòng nghiệp vụ và Ban Lãnh đạo để cùng thống nhất giải quyết./.

Ông Ngô Văn Tuệ, Phó cục trưởng, Cục Thống kê khai mạc hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Nguyễn Thu Hiền, phòng Thanh tra Thống kê
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5770

Đã truy cập : 43676864