Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

11/04/2019 22:57 Số lượt xem: 831

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh gồm: 02 chỉ tiêu theo vị trí việc làm;

Phòng Tổ chức Hành Chính
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn, gso.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5702

Đã truy cập : 43497404