Tập huấn phương án Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

16/09/2020 15:52 Số lượt xem: 101

 

Ngày 9/9/2020, Tổng Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dự và chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu thuộc các Vụ, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Trung tâm tin học thống kê khu vực I, Văn phòng Tổng cục, phòng Tổng hợp thư ký và lãnh đạo các Cục thống kê, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê, lãnh đạo các Chi cục Thống kê và toàn thể Điều tra viên tham gia cuộc điều tra tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Bắc Ninh có Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, 59 đại biểu gồm các giám sát viên và điều tra viên tham gia cuộc điều tra. Cuộc điều tra lần này nhằm đáp ứng các mục đích chính là: Thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước dịch Covid-19; Đánh giá hiệu quả của các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian qua; Cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển SXKD; Thu thập thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Cuộc điều tra được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu và kê khai trực tuyến trên hệ thống webforn. Thời gian điều tra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 10 kết thúc vào ngày 20/9 năm 2020./.

Cao Thị Huyền, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7204

Đã truy cập : 43871664