Ngành Thống kê Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/01/2018 14:31 Số lượt xem: 1550

Ngày 20-01-2018, ngành Thống kê Bắc Ninh đã trang trọng tổ chức Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nghiêm Đình Thuận- Cục trưởng Cục Thống kê cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục; toàn thể cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành.

Năm 2017, trong điều kiện khối lượng và áp lực công việc gia tăng, biên chế toàn ngành còn thiếu so với định mức, nhưng công chức và người lao động toàn ngành Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc các nhiệm vụ Tổng cục Thống kê (TCTK) và của Cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương giao, đáp ứng ngày càng vững chắc yêu cầu thông tin thống kê cho xã hội. Toàn ngành Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả gần 30 cuộc điều tra thống kê thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ TW tới địa phương. Ngoài ra, còn thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 theo chu kỳ 5 năm; tiếp tục phổ biến tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; triển khai Quyết định số 54/2016/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển KT-XH tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Kinh tế - xã hội Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”. Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, trong năm ngành Thống kê Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số lĩnh vực sụt giảm hoặc chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét so với các năm trước.

Bước sang năm 2018, theo kế hoạch công tác TCTK giao, ngành Thống kê Bắc Ninh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan của TCTK xử lý, tổng hợp, công bố kết quả cuộc TĐT kinh tế năm 2017. Tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019.  Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, trong đó chú trọng đến công tác dự báo ngắn và dài hạn, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tiện ích gắn với biên soạn các tài liệu, báo cáo phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra, để mở rộng phổ biến thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, Cục Thống kê Bắc Ninh đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong khối cơ quan tham mưu, tổng hợp.

Một số hình ảnh về các tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5926

Đã truy cập : 43497530