KTXH tháng 10 năm 2017

10/10/2017 16:10 Số lượt xem: 738

 Biểu Tình hình KTXH tháng 10 năm 2017

1. Sản xuất nông nghiệp

a)  Nông nghiệp: Đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được 26.140 ha lúa mùa, đạt 75,7% diện tích gieo cấy và bằng 74,2% so cùng thời điểm vụ mùa năm trước. Theo đánh giá của đoàn liên ngành Sở Nông nghiệp - Cục Thống kê sau khi đi thăm đồng, năng suất lúa vụ mùa năm 2017 dự kiến ước đạt 56,8 tạ/ha, giảm 3,8% (-2,2 tạ/ha) so cùng vụ năm trước; sản lượng ước đạt 196,2 nghìn tấn, giảm 6,6% (-11,6 nghìn tấn). Tỉnh đã trồng được 1.577,1 ha cây màu vụ đông, bằng 54,7% so cùng thời điểm năm trước. Trong đó, ngô 608,1 ha, đậu tương 6 ha, rau các loại là 776,5 ha.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y:  Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có dịch bệnh phát sinh. Tại thời điểm ngày 01/10, toàn tỉnh còn 2.358 con trâu, xấp xỉ thời điểm năm trước; đàn bò có 32.000 con, giảm 1,8% (-600 con); đàn lợn có 365 nghìn con, giảm 12% (-50.000 con); đàn gia cầm có 4.853 nghìn con, tăng 1,3% (+60 nghìn con). Công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi được các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo chăn nuôi an toàn.

c) Lâm nghiệp: Tháng 10, toàn tỉnh đã trồng được thêm 14 nghìn cây phân tán các loại, khai thác được 260 m3 gỗ và 340 ste củi. Công tác phòng chống cháy rừng được chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên. Công tác bảo vệ rừng được chú trọng, không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép, công tác thanh kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh được tăng cường và xử lý nghiêm đối với cơ sở và cá nhân vi phạm.

d) Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến cuối tháng 10 ước đạt 5.250 ha, giảm 0,9% (-50 ha) so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do một số diện tích ao hồ bị ô nhiễm và một số diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng. Tính chung 10 tháng, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 30.317 tấn, tăng 0,5% (+137 tấn) so cùng kỳ, trong đó nuôi trồng đạt 29.274 tấn, tăng 0,8%; khai thác thủy sản đạt 1.043 tấn, giảm 8,4%. Sản xuất con giống đạt 895 triệu con, giảm 4,8%.

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục có bước đột phá khi có thêm nhà máy mới với quy mô lớn đi vào hoạt động và sản phẩm mới là màn hình tinh thể lỏng được cung cấp cho nhiều hãng sản xuất điện thoại, ti vi lớn trên thế giới. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 (IIP) tăng 19,6% so tháng trước và gấp 2,4 lần so cùng tháng năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,7% và gấp 2,4 lần; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng...giảm 2,8% và tăng 22,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,4% và tăng 5,9%. Đặc biệt, ngành SXSP điện tử với sự xuất hiện của các sản phẩm điện thoại mới, linh kiện điện tử và màn hình tinh thể lỏng được tiêu thụ khắp toàn cầu đã có chỉ số tăng 21,6% so tháng trước và gấp 2,6 lần so cùng tháng năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng tới 44,2% so cùng kỳ năm trước.

b) Giá trị sản xuất: Tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 133.642,2 tỷ đồng, tăng 16,2% so với tháng trước và gấp 2,56 lần so với cùng tháng năm trước. Đây là mức sản xuất cao nhất kể từ năm 2013 đến nay và tạo ra bước đột phá mới của ngành công nghiệp.

c) Sản phẩm chủ yếu: Tính chung 10 tháng, nhiều sản phẩm đã đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước nhờ thị trường trong và ngoài nước được mở rộng, như: vải (+11,1%); quần áo (+14,2%); sắt thép (+5,9%); điện thoại thông minh (+5,8%); bình đun nước nóng (+22,4%); giường gỗ (+8,5%); salon gỗ (+14,8%); đặc biệt là hai sản sản phẩm điện tử mới tăng rất cao là linh kiện điện tử gấp 2,2 lần và màn hình tinh thể lỏng gấp 6,5 lần.

3. Đầu tư

a) Vốn đầu tư:  Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước đạt 266,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so tháng trước và tăng 10,9% so cùng tháng năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 186,1 tỷ đồng, tăng 3% và tăng 6,5%. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện đạt 49,1 tỷ đồng, tăng 5,1% và tăng 20%. Nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 31,1 tỷ đồng, tăng 4,5% và tăng 27,6%. Sau 10 tháng, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 2.350,9 tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ năm trước.

b) Hoạt động cấp phép đầu tư

Tính từ ngày 01/01 đến ngày 15/10/2017, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận mới cho 130 dự án đầu tư và cấp điều chỉnh vốn cho 95 dự án với tổng số vốn đăng ký 3.144,2 triệu USD; so cùng kỳ năm trước, tuy giảm 1 dự án, nhưng lại tăng tới 2.514,1 triệu USD về vốn đăng ký. Trong đó, có 109 dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 83,8%) với tổng vốn đăng ký là 3.135,4 triệu USD (chiếm tới 99,7%). Lũy kế đến 15/10/2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.082 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký (bao gồm cả vốn điều chỉnh) là 15.551,6 triệu USD.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 2.786,2 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 9,6% so cùng tháng năm trước. Trong đó, kinh tế tập thể đạt 43,5 tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 9,7%; kinh tế cá thể đạt 1.686,8 tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 9,1%; kinh tế tư nhân đạt 1.055,9 tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 10,5%. Sau 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 27.690,2 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2016

Cùng với lượng lao động từ các tỉnh đến Bắc Ninh để làm việc trong các DN mới tiếp tục gia tăng, nhu cầu ăn uống ngoài gia đình cũng tăng hơn trong những tháng cuối năm, nên doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10 ước đạt 407,8 tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 16,5% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.800,4 tỷ đồng, tăng 28,7% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (không bao gồm dịch vụ công) tháng 10 đạt 510,7 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 11,6% so cùng tháng năm trước. Tính chung 10 tháng, doanh thu dịch vụ đạt 5.216,6 tỷ đồng, tăng 15,7%.

b) Tình hình giá cả

Trong tháng, mưa lũ ở miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, đã tác động làm tăng giá lương thực, nhất là thóc, gạo. Ở Bắc Ninh, tuy không gây thiệt hại lớn nhưng mưa to kéo dài cũng ảnh hưởng đến cây thực phẩm và một số loại hoa, nên giá cũng có xu hướng tăng lên. Bên cạnh đó, do thời tiết chuyển mùa nên giá của nhóm sản phẩm may mặc cũng tăng nhẹ. Tuy nhiên, do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần trong tháng (ngày 5 và 20/10), đã góp phần kéo chỉ số giá tiêu dùng giảm theo. Các nhóm hàng khác cơ bản ổn định, nên tính chung chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong tháng 10 sẽ tăng khoảng dưới 0,3% so tháng trước.

c) Xuất, nhập khẩu

Hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả, đã góp phần kết nối cung cầu, giúp các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các sản phẩm giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống, nhóm sản phẩm điện tử được tiêu thụ ở trên 120 quốc gia trên toàn cầu đã góp phần duy trì mức xuất nhập khẩu ở quy mô lớn. Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 2.717,5 triệu USD, tuy giảm 11% so với tháng trước nhưng tăng rất cao so cùng kỳ năm trước (+82%). Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21.853,7 triệu USD, tăng 25,6% so cùng kỳ. Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 2.655,1 triệu USD, tăng 4,6% so tháng trước và tăng 86,8% so cùng tháng năm trước. Trong đó, khối DN FDI chiếm 98%, tăng 4,6% và tăng 90,2%. Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20.188,4 triệu USD, tăng 44,1%. Trong đó, nhóm linh kiện điện tử đạt 15.111 triệu USD, tăng 27,6%.

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải

Vận tải hành khách: Tháng 10, khối lượng vận tải ước đạt 1,58 triệu lượt khách, tuy giảm 0,7% so tháng trước, nhưng vẫn tăng khá (+15,8%) so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 74,7 triệu HK.km, giảm 1% và tăng 16,8%. Lũy kế 10 tháng, khối lượng vận tải ước đạt 15,5 triệu lượt khách, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 731,7 triệu HK.km, tăng 15,7%. Vận tải hàng hoá: Tháng 10 vận tải hàng hóa ước tính đạt 3 triệu tấn, giảm 1,4% so tháng trước và tăng 8,1% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 147,6 triệu tấn.km, giảm 2% và tăng 8%. Lũy kế 10 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 29,8 triệu tấn, tăng 9% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.463,6 triệu tấn.km, tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước.

b) An toàn giao thông

Trong tháng, toàn tỉnh đã xử phạt 3.151 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 2,1 tỷ đồng; xảy ra 8 vụ TGNT, làm chết 4 người và bị thương 2 người. So với tháng 9, giảm 6 vụ, giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương.

6. Tài chính

Quy mô kinh tế, nhất là ngành công nghiệp tăng cao đã góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Tháng 10, tổng thu NSNN ước đạt 1.558,4 tỷ đồng, bằng 73,4% so tháng trước và tăng 27,3% so cùng tháng năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 1.208 tỷ đồng, bằng 75,5% và tăng 45%. Tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt 1.315,3 tỷ đồng, tăng 21,1% so tháng trước và tăng 14,4% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 19.126 tỷ đồng, đã vượt 1,1% dự toán năm và tăng 39,9% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương là 10.067,2 tỷ đồng, đạt 82,7% dự toán năm và tăng 6,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó chi thường xuyên đạt 5.576 tỷ đồng, đạt 68% dự toán và tăng 21,1%.

7. Ngân hàng - Tín dụng

Tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 79.800 tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước, tăng 11,7% so cùng tháng năm trước và tăng 7,8% so cuối năm 2016. Tổng dư nợ tín dụng đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 13,3% so cùng tháng năm trước và tăng 11,2% so cuối năm 2016. Sau 10 tháng, tổng thu tiền mặt qua ngân hàng đạt 341,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so cùng kỳ năm trước; chi tiền mặt qua ngân hàng đạt 336,1 nghìn tỷ đồng, tăng 25,1%; bội thu đạt 5.754 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

8. Một số vấn đề xã hội

a) Hoạt động y tế: Trong tháng 10, toàn tỉnh đã ghi nhận được 1.103 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 460 trường hợp xét nghiệm dương tính với vi rút Dengue và hiện tại trên địa bàn tỉnh có 6 ổ dịch đang hoạt động. Bên cạnh đó, do điều kiện thời tiết giao mùa nên dịch bệnh chân tay miệng ở trẻ em cũng tăng nhanh. Toàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh cho 174,5 nghìn lượt người, tăng 7,1% so cùng tháng năm trước. Trong đó, có 17,7 nghìn lượt điều trị nội trú, tăng 22,1%. Tính chung 10 tháng, toàn ngành y tế đã thực hiện khám chữa bệnh cho 1.690,8 nghìn lượt người, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số lượt điều trị nội trú là 174,6 nghìn lượt, tăng 23%.

b) Giáo dục và đào tạo: Đến nay, giáo dục phổ thông các cấp đã đi vào nề nếp và đang tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh thời điểm giữa kỳ 1 của năm học 2017-2018. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường tích cực thi đua dạy tốt - học tốt hướng tới kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

c) Văn hoá, thể dục thể thao: Tháng 10, hoạt động thông tin văn hóa tập trung tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức trọng thể như: Ngày người cao tuổi, ngày vì người nghèo, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,.. Hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nhân rộng. Thể thao thành tích cao được chú trọng, trong tháng đã cử 2 đoàn đi thi đấu tại giải thể thao quốc gia và đạt 3 HCV, 2 HCB.

d) Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy nhà dân làm thiệt hại tài sản 10,3 triệu đồng và không có thiệt hại về người. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay trên toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy, làm 2 người chết, 14 người bị thương và thiệt hại về tài sản 19,1 tỷ đồng./.

Nguồn: CTK Bắc Ninh

Thời tiết ngày 21/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2185

Đã truy cập : 42986876