Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

KTXH tháng 9 năm 2017

10/09/2017 16:10 Số lượt xem: 401

 Biểu Tình hình KTXH tháng 9 năm 2017

1. Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng (giá so sánh 2010) ước đạt 97.881 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 9,3% của cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 18%, khu vực dịch vụ tăng 9,8%; và khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 1,2%; riêng thuế sản phẩm tăng tới 15,1%. Sở dĩ, tăng trưởng 9 tháng đạt mức hai con số là do từ tháng 7/2017 có thêm nhà máy mới với quy mô lớn của Tổ hợp Samsung Bắc Ninh đi vào hoạt động, nên tăng trưởng quý III đạt 29,8% so cùng kỳ năm trước, cao hơn hẳn mức 8,8% của quý III so cùng kỳ. Đây là nhân tố mới giúp cho kinh tế Bắc Ninh tiếp tục tăng về quy mô (GRDP theo giá hiện hành là 110.552 tỷ đồng, tương đương gần 4,9 tỷ USD) và đạt tốc độ tăng cao sau một thời gian dài chỉ tăng ở mức dưới 6,5%. Dự báo, sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm còn tăng hơn nữa do có thêm sản phẩm mới được tung ra thị trường (Samsung Galaxy Note8) và nhà máy 2 của SDV sẽ sản xuất đạt công suất thiết kế, nên tăng trưởng quý IV có khả năng còn cao hơn quý III và mức tăng trưởng GRDP cả năm 2017 ước đạt trên 15%.

2. Tài chính: Quy mô nhiều ngành kinh tế tiếp tục được mở rộng và tăng trưởng cao, đã tạo điều kiện để nuôi dưỡng nguồn thu của tỉnh. Sau 9 tháng, tổng thu NSNN ước đạt 17.106 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán năm và tăng tới 37,4% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa chiếm 76,1%, đạt 90% dự toán và tăng 40,4%; thu từ hải quan đạt 4.053,6 tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán năm và tăng 29,5% so cùng kỳ. Qua 9 tháng, tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.887,3 tỷ đồng, đạt 73% dự toán và tăng 7% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển chiếm 48,1% và tăng 18,9%; chi thường xuyên chiếm 49,5% và tăng 9,6%.

3. Ngân hàng - Tín dụng: Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 79.800 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng thời điểm năm trước và tăng 7,8% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 ước đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng thời điểm năm trước và tăng 11,2% so thời điểm cuối năm 2016. Đến ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 241 máy ATM và phát hành 662.104 thẻ, tăng 17 máy và 88.946 thẻ so cùng thời điểm năm trước; thực hiện trả lương cho 2.012 đơn vị (+316 đơn vị), trong đó có 812 đơn vị (+37 đơn vị) hưởng lương từ ngân sách nhà nước; lắp đặt và vận hành 1.164 máy POS (+363 máy) với số lượng giao dịch đạt 630.207 món, doanh số giao dịch đạt 1.725 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước tăng 426.146 món và tăng 1.054 tỷ đồng.

4. Vốn đầu tư phát triển và thu hút vốn FDI: Hoạt động SXKD phát triển, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện và trong 9 tháng các dự án FDI đã tích cực giải ngân, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy 3 của SDV (gói tăng thêm 2,5 tỷ USD) bắt đầu được triển khai, nên vốn đầu tư phát triển tăng cao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 72.472,6 tỷ đồng, tăng tới 49,1% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực FDI đạt 53.274,7 tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD đã được giải ngân), tăng tới 74,6% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến 15/9, đã cấp phép đầu tư mới cho 112 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 250,1 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 84 dự án với tổng vốn tăng thêm 2.669 triệu USD. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 1.064 dự án FDI với số vốn đăng ký là 15.326 triệu USD (bao gồm cả dự án điều chỉnh tăng vốn).

5. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 36.772 ha, giảm 3,3% so cùng vụ năm trước (tương ứng -1.243 ha); trong đó lúa mùa là 34.241,4 giảm 2,7% (- 965,5ha); năng suất lúa ước đạt 57,6 tạ/ha, giảm 1,4 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; Sản lượng thóc ước đạt 197,2 nghìn tấn, giảm 10,7 nghìn tấn. Sơ bộ ước tính, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2017 đạt 83.349 ha, giảm 2.232 ha so với năm 2016. Trong đó, diện tích lúa đạt 69.061 ha, giảm 1.690 ha; ngô đạt 2.410 ha, giảm 643 ha; diện tích cây rau các loại đạt 9.399 ha, tăng 369 ha. Về sản lượng, do năng suất lúa vụ xuân và mùa đều giảm nên bình quân cả năm đạt 61,1 tạ/ha, giảm 0,9 tạ so năm 2016, sản lượng thóc ước đạt 422,1 nghìn tấn, giảm 17 nghìn tấn. Tính chung, sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 434,4 nghìn tấn, giảm 20,2 nghìn tấn so với năm 2016. Chăn nuôi, tại thời điểm 01/9/2017, toàn tỉnh có 2.380 con trâu, tăng 10 con so cùng thời điểm năm trước; đàn bò có 32.000 con, giảm 1.000; đàn lợn còn 355 nghìn con, giảm 51,6 nghìn con; đàn gia cầm có 4.850 nghìn con, tăng 62 nghìn con. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng 9 tháng ước đạt 69.916 tấn, giảm 0,7% so cùng kỳ năm trước. Thủy sản, mô hình nuôi cá lồng trên sông tiếp tục có bước phát triển khá, nhiều hộ nuôi cá lồng đã làm ăn có lãi và mở rộng đầu tư. Tính đến tháng 9, toàn tỉnh đã có gần 1.512 lồng; diện tích nuôi trồng thủy sản còn 5.250 ha, giảm 50 ha so cùng thời điểm năm trước; sản lượng thủy sản thu hoạch 9 tháng ước đạt 27.237 tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2016.

6. Sản xuất công nghiệp: Sản xuất của khu vực FDI tăng cao, sản xuất ở nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống đã phục hồi; khối DN dân doanh được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần đưa quy mô sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh lên tầm cao mới. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 22% so cung kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 24,4%; ngành phân phối điện, SX nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 18,6%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,7%. Sau 9 tháng GTSX công nghiệp (giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh ước đạt 628,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chiếm tới 99,8% và tăng 24,9%. Dự báo, từ tháng 10 Samsung chính thức mở bán dòng điện thoại Samsung Galaxy Note8 trên toàn cầu (hiện nay đơn đặt hàng đã vượt mốc 1 triệu máy), sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn tiếp tục tăng cao trong quý IV.

7. Thương mại, dịch vụ: Chín tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.955,4 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế cá thể chiếm 62,2% và tăng 13,1%; kinh tế tư nhân chiếm 36,5% và tăng 15,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 3.383 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ năm trước; trong đó dịch vụ ăn uống chiếm tới 93,9% và tăng 30,4% và khối DN FDI chiếm 41,7% Các ngành dịch vụ khác, khai thác kịp thời các nhu cầu phát sinh DN, người lao động và dân cư, trong các KCN tập trung, nên đạt kết quả khá. Tổng doanh thu 9 tháng ước đạt 4.723,7 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản chiếm tới 73,3% và tăng 15%. Xuất khẩu, sau 9 tháng tổng kim ngạch hàng hoá ước đạt 18.835,3 triệu USD, tăng 18,4% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nhóm hàng điện tử chiếm 93,8% và tăng 20,4%. Nhập khẩu, tổng kim ngạch 9 tháng ước đạt 17.184,4 triệu USD, tăng 38,6% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, linh kiện điện tử chất lượng cao (bo, vi mạch, bộ vi xử lý,..) đạt 12.603,4 triệu USD và tăng 19,6%.

Du lịch, trong 9 tháng hoạt động du lịch được tổ chức với nhiều sự kiện, như: thông báo cho các công ty Lữ hành, hệ thống khách sạn trên địa bàn tỉnh về chương trình hát “Dân ca Quan họ” trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan; tổ chức quầy thông tin quảng bá di sản văn hóa, du lịch Bắc Ninh tại liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017; tham gia Liên hoan Du lịch làng nghề - Ẩm thực Hà Nam; quảng bá thông tin trên trang website của tỉnh và trung ương,.. Vì thế, lượng du khách trong và ngoài nước đến Bắc Ninh trong 9 tháng đạt 781 nghìn lượt khách, tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước (trong đó có gần 90 nghìn lượt khách quốc tế, gấp 2 lần); với 895 nghìn ngày khách, tăng 16,6%, doanh thu phục vụ đạt 620 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

9. Các lĩnh vực xã hội

Đời sống dân cư và công tác xã hội: Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân của người lao động trong các loại hình DN đạt 7,1 triệu đồng/tháng, tăng từ 10-12% so cùng kỳ năm trước; cuối năm 2015 toàn tỉnh có 3,53% hộ nghèo, năm 2016 giảm còn 2,59% và phấn đấu năm 2017 giảm hộ nghèo xuống còn 2,2%.  Cấp miễn phí 36.946 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội; 25.181 thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi. Trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đã tổ chức thăm tặng 110 nghìn suất quà với tổng kinh phí 40,6 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng. Có 1.250 hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở trong năm 2017 và 2018. Lao động và việc làm: Tính đến cuối tháng 9, giải quyết việc làm mới được 23.050 lao động trong tỉnh, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh có 662.984 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng 1,3% so cùng thời điểm năm trước. Giáo dục - Đào tạo: Kết thúc năm học 2016-2017, Bắc Ninh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Bắc Ninh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,06%, xếp thứ 5 toàn quốc. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 100%, trên chuẩn 78,6%; tỷ lệ kiên cố hoá phòng học đạt 98,5%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 91,4%; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Trong 9 tháng, các tuyến y tế đã khám bệnh cho 1.516,3 nghìn lượt người, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó điều trị nội trú cho 156,9 nghìn người, tăng 23%. Thanh kiểm tra 4.393 vụ VSATTP, qua đó đã chứng nhận cho 2.956 cơ sở đạt tiêu chuẩn; toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 4 người mắc và không có tử vong. Văn hoá, thông tin và thể dục thể thao: Hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, phong phú, ý nghĩa. Trong đó, đáng chú ý là đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, đón nhận huân chương độc lập hạng nhất; kỷ niệm 940 năm chiến thắng Như Nguyệt.  Các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được đầu tư có chiều sâu và tổ chức thường xuyên. Đặc biệt, từ tháng 8 đã tổ chức hát Quan họ trên thuyền tại hồ nước trước trụ sở UBND tỉnh vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần, nhằm phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh Dân ca Quan họ Bắc Ninh và thu hút khách du lịch. Về thể dục, thể thao: Thể thao thành tích cao và các phong trào thể thao quần chúng được quan tâm phát triển. Tính đến ngày 15/9, các VĐV tham dự các giải thể thao trong và quốc tế đã giành được 83 huy chương các loại, trong đó có 39 huy chương quốc gia và 44 huy chương quốc tế (1 HCV và 2 HCĐ tại Seagame 29). An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộ được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp.  Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 499 vụ phạm pháp hình sự, giảm 74 vụ so cùng kỳ năm 2016; phát hiện và bắt giữ 1.131vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 786 vụ; toàn tỉnh có 115 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy với 1.397 đối tượng được quản lý, so cùng kỳ tăng thêm 386 đối tượng nghiện; phát hiện và xử lý 32 vụ với 48 đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng, giảm 117 vụ và giảm 114 đối tượng. An toàn giao thông: Tính đến 15/9, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn, làm 63 người chết; so cùng kỳ năm trước, tăng 4 người chết. Trong đó, có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng (xảy ra trên địa bàn huyện Quế Võ) làm chết 6 người  và 2 người bị thương. Riêng dịp nghỉ lễ 2/9, không xảy ra vụ TNGT nào trên địa bàn tỉnh. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường: toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy, nổ các loại, làm 2 người chết và 16 người bị thương, gây thiệt hại về kinh tế 19,6 tỷ đồng (trong đó vụ nổ xe khách Thái Nguyên-Quảng Ninh); so cùng kỳ năm trước, tăng 2 người chết và tăng 16 người bị thương, nhưng giảm 40 tỷ đồng về giá trị thiệt hại. Các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 257 vụ vi phạm pháp luật về môi trường và đã xử phạt 3,37 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, giảm 21 vụ và tăng 1,04 tỷ đồng về tiền phạt./.

Nguồn: CTK Bắc Ninh