Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

KTXH tháng 7 năm 2017

10/07/2017 05:10 Số lượt xem: 728

  Biểu Tình hình KTXH tháng 7 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp: Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã gieo mạ đạt 2.960,5 ha, giảm 7,1% so với cùng kỳ; diện tích làm đất 34.137,2 ha đạt 93,7% KH gieo cấy, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Diện tích lúa đã gieo cấy là 28.709 ha, đạt 78,9% KH vụ, tăng 82,1% so với cùng kỳ. Trong đó, điện tích cấy là 23.695 ha, gieo thẳng là 5.014 ha. Gieo trồng được 1.459,2 ha rau màu, đạt 54% KH vụ và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Trong đó: ngô 103,5 ha; lạc 104,9 ha; đậu tương 319,5 ha và rau các loại là 931,3 ha.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Tại thời điểm 1/7, đàn trâu toàn tỉnh có 2.440 con, tăng 57 con (+2,4%) so cùng điểm năm trước; đàn bò có 32.600 con, giảm 1.300 con (-3,8%); đàn lợn có 383.500 con, giảm 19.627 con (giảm 4,9%); đàn gia cầm các loại ước đạt 4,7 triệu con, tăng  95 nghìn con (+2,2%), trong đó đàn gà ước tăng 3%. Hoạt động thú y: Têm phòng được 161,3 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 12,6 nghìn liều vắc xin LMLM cho đàn trâu bò và dê; 1,7 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm và 5,2 nghìn liều vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

b) Lâm nghiệp:  Sau 7 tháng, toàn tỉnh trồng được 210 ngàn cây phân tán các loại; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.540 m3; khai thác 3.330 Ste củi. Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm lâm được tăng cường nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép.

c) Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến tháng 7 ước đạt 5.258 ha, giảm 1,2% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 21.245 tấn, tăng 0,3% (+67 tấn), trong đó nuôi trồng đạt 20.618 tấn, tăng 0,6% (+129 tấn); sản xuất con giống đạt 687 triệu con, giảm 4,4% (-31 triệu con).

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 3,8% so tháng trước và tăng 21,7% so cùng tháng năm trước. Qua 7 tháng, nhờ sản phẩm mới được thị trường chấp nhận và có thêm một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, nên IIP đã tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến tăng 13% và ngành SX và PP điện tăng 17,4%.

b) Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: Tính chung, chỉ số tiêu thụ tháng 7/2017 tăng 3,5% so tháng trước và tăng 9,5% so với cùng tháng năm trước. 7 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 12%, chủ yếu do 3 ngành chiếm tỷ trọng lớn có chỉ số tăng cao là SXSP từ giấy (+13,2%); SX kim loại (+85,4%) và SXSP điện tử (+12,2%). Chỉ số tồn kho trong tháng 7 tăng 11,1% so tháng trước và tăng 20% so cùng tháng năm trước. Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng đột biến, nhưng lại có chỉ số tiêu thụ tăng thấp so cùng kỳ, nên lượng tồn kho lớn, như: SX trang phục (+96,3%); SX kim loại (+44,6%); SXSP từ kim loại (+34,4%); SX thiết bị điện (+24,6%).

b) Về giá trị sản xuất:. Theo giá so sánh 2010, GTSX tháng 7 ước đạt 73.186 tỷ đồng, tăng 6,2% so tháng trước và tăng tới 36% so cùng tháng năm trước. Sau 7 tháng, GTSX ước đạt 442.436,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 441.638,5 tỷ đồng, tăng 13%; ngành SX và phân phối điện đạt 383,5 tỷ đồng, tăng 17,6%.

d) Chỉ số sử dụng lao động: Tại thời điểm 1/7/2017 chỉ số sử dụng lao động trong các DN công nghiệp tăng 2,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 25,1% so cùng thời điểm năm trước. Trong đó, khu vực Nhà nước tăng 1,1% và tăng 1,3%; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,7% và giảm 0,5%, còn khu vực FDI tăng 2,6% và tăng 30,4%.

3. Đầu tư

a) Vốn đầu tư:  Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 234,7 tỷ đồng, giảm 8,6% so tháng trước nhưng vẫn tăng 5,4% so cùng tháng năm trước. Sau 7 tháng, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 1.565,1 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước.

b) Hoạt động cấp phép đầu tư

Từ ngày 01/01-15/7, toàn tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đăng ký cho 79 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.807 triệu USD. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1.031 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 15.213 triệu USD.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt 2.811,7 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 15,9% so cùng tháng năm trước. Sau 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 19.422,6 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 11,6% và kinh tế tư nhân tăng 15,8%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 7 tháng đạt 2.587,7 tỷ đồng, tăng 27%.

b) Tình hình giá cả

Sau 4 tháng giảm liên tiếp (từ tháng 3-6), chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 đã tăng 0,32% so tháng trước. Tính chung, do tác động tăng giá của 3 nhóm thực phẩm đã làm CPI chung tăng tới 0,31%. (2) Thời tiết nắng, nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng làm cho giá điện sinh hoạt tăng 2,62%, kéo chỉ số giá của nhóm nhà ở điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,47%, góp phần làm tăng CPI chung 0,06%. (3) Thực hiện NĐ 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ, từ ngày 01/7 lương cơ bản của khối HCSN tăng lên mức 1.300.00đ/tháng và trợ cấp BHXH cũng tăng thêm 7,4% đã tác động và làm nhóm dịch vụ khác tăng 1,62% và đóng góp tăng 0,36% vào chỉ số chung.

c) Xuất, nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 1.795,2 triệu USD, tuy giảm 2,3% so tháng trước, nhưng lại tăng cao (+22,8%) so cùng tháng năm trước. Sau 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14.330 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 2.164,8 triệu USD, giảm 1,3% so tháng trước và tăng 47,7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13.530 triệu USD, tăng tới 48,7% so với cùng kỳ năm trước.

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải:  Vận tải hành khách: Sau 7 tháng, khối lượng vận chuyển ước đạt 10.991,5 nghìn HK, tăng 13% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 539,1 triệu HK.km, tăng 14,7%; doanh thu vận tải hành khách đạt 700,4 tỷ đồng, tăng 15,4%. Vận tải hàng hoá: khối lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 19.378 nghìn tấn, tăng 9,4%; khối lượng luân chuyển đạt 1.028,1 triệu tấn.km, tăng 9,5%; doanh thu vận chuyển hàng hoá ước đạt 1.476,6 tỷ đồng, tăng 10,1%.

 b) An toàn giao thông:   Trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn, làm 10 người chết và 7 người bị thương; xử lý 3.446 trường hợp vi phạm, nộp phạt kho bạc 1.977 triệu đồng. Tính chung 7 tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 55 vụ TNGT, làm chết 45 người và bị thương 23 người.

6. Tài chính

Tổng thu NSNN tháng 7 ước đạt 1.689,4 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ DN FDI đạt 792 tỷ đồng, chiếm tới 46,9%/tổng thu NSNN và gấp 2,4 lần so tháng trước do một số khoản thuế của quý II được các DN nộp trong tháng 7. Sau 7 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt 13.121,3 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán và tăng 25,3% so cùng kỳ. Sau 7 tháng, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.778,1 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán năm và tăng 9%.

7. Ngân hàng - Tín dụng

Đến cuối tháng 7, tổng nguồn vốn huy động đạt 79.500 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ năm trước và tăng 17,7% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng dư nợ cho vay đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước, tăng  24,7% so cùng tháng năm trước và tăng 9,4% so thời điểm cuối năm 2016. Về nợ xấu, đến hết tháng 7/2017, nợ xấu trên địa bàn giảm xuống còn 660 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,06% trên tổng dư nợ, đây là mức thấp so với quy định của NHNN.

8. Một số vấn đề xã hội

a) Hoạt động y tế và chính sách an sinh xã hội: Trong tháng, tổng số lượt khám bệnh là 150 nghìn lượt người, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 5,6% so cùng tháng năm trước; điều trị nội trú cho 11,1 nghìn lượt người, tăng 0,9% và tăng 8,8%.

b) Giáo dục - đào tạo: Cùng với cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công kỳ thi quan trọng nhất trong năm - Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22-24/6. Trong kỳ thi, Bắc Ninh không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 13.684 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, THPT có 11.852 thí sinh; khối GDTX có 1.155 thí sinh. Kết quả toàn tỉnh có 12.962 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, chiếm 99,04%; 21 cơ sở giáo dục có 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017.

c) Hoạt động văn hoá, TDTT:  Hoạt động văn hoá, thông tin trong tháng 7 tiếp tục tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, như: 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2017); kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ  (27/7/1947-27/7/2017); 67 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950-15/7/2017). Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển rộng khắp góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho người dân. Nhiều giải đấu thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh được tổ chức thu hút đông đảo các vận động viên tham gia../.

Nguồn: CTK Bắc Ninh