Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2117

Đã truy cập : 42980579

KTXH tháng 5 năm 2017

10/05/2017 16:10 Số lượt xem: 966

  Biểu Tình hình KTXH tháng 5 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp: Tính chung, toàn vụ Đông xuân, tổng diện tích gieo trồng đạt 46.670 ha, giảm 1,9% (-895,8 ha) so với cùng vụ năm trước, chủ yếu giảm ở nhóm cây lương thực. Trong đó, diện tích lúa 34.844 ha, giảm 731 ha; diện tích ngô 2.251 ha, giảm 439 ha;...Theo đánh giá sơ bộ, năng suất các cây trồng đều đạt bằng hoặc cao hơn năm trước. Năng suất lúa ước đạt 65 tạ/ha, tương đương cùng vụ năm trước; sản lượng thóc đạt 226,5 nghìn tấn, giảm 4,8 nghìn tấn (do diện tích giảm); năng suất ngô đạt 52,1 tạ/ha, tăng 1,2 hạ/ha và sản lượng đạt 11,7 nghìn tấn, giảm gần 2 nghìn tấn. Cây rau các loại, diện tích gieo trồng đạt 8.019,6 ha, tăng 423,2 ha, năng suất ước đạt 241,tạ/ha, tăng 19 tạ/ha và sản lượng đạt 193,6 nghìn tấn, tăng 24,6 nghìn tấn so với cùng năm trước.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Mặc dù, giá thịt lợn hơi xuất chuồng vẫn giữ ở mức thấp, người chăn nuôi tiếp tục thua lỗ, nhưng do cung vẫn quá lớn nên lợn vẫn khó xuất bán. Theo ước tính sơ bộ, tại thời điểm 01/5/2017, đàn lợn toàn tỉnh có 408.972 con, tăng 7.745 con so cùng thời điểm năm trước, có 2.450 con trâu, tăng 40 con; đàn bò có 32.600 con, giảm 1.550; đàn gia cầm có 4.120 nghìn con, tăng 110 nghìn con, trong đó có 3.160 nghìn con đàn gà, tăng 110 nghìn con so cùng thời điểm năm trước. Toàn tỉnh đã sử dụng 6.250 lít hóa chất, hơn 823 tấn vôi bột, khử trùng được hơn 16,6 triệu m2 chuồng trại chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, ổ dịch cũ, khu vực công cộng. Tiêm phòng được 143,4 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 4,3 nghìn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò và 3,3 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm.

b) Lâm nghiệp:  Đến cuối tháng 5, toàn tỉnh đã trồng được 167 nghìn cây phân tán các loại, bằng 97,5% so cùng kỳ. Công tác quản lý và bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Hiện nay, thời tiết vào hè, nắng nóng đã xuất hiện, nguy cơ cháy rừng gia tăng, các ngành chức năng và các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức phòng chống cháy rừng, chủ động đề cao cảnh giác, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.  

c) Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến tháng 5 ước đạt 5.260 ha, giảm 1,7% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng 2017, tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch ước đạt 15.304 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 14.871 tấn, tăng 0,6%.

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5, tuy giảm 10,2% so tháng trước (do tháng trước mức sản xuất tăng quá cao), nhưng lại tăng cao so cùng tháng năm trước (+18,5%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 10% và tăng 18,7%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 3,7% và tăng 15,5%;…Qua 5 tháng, nhờ sản phẩm mới có lượng đặt hàng và tiêu thụ lớn, nên IIP đã tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến tăng 8,2% và ngành SX và PP điện tăng 18,7%. Dự báo, IIP tháng 6 còn tiếp tục tăng cao hơn nữa và khả năng IIP 6 tháng đầu năm sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số.

b) Về giá trị sản xuất: Theo giá so sánh 2010, GTSX tháng 5 ước đạt 76.267,6 tỷ đồng, tăng 23,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 76.176,2 tỷ đồng, tăng 23,6%; ngành SX và PP điện... đạt 230,7 tỷ đồng, tăng 23%. Như vậy, sau 5 tháng GTSX công nghiệp theo giá so sánh đã đạt 321.616,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: Chỉ số tiêu thụ tháng 5 tuy giảm 6,8% so tháng trước, nhưng vẫn tăng tới 29,3% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ đã tăng 14,1% với cùng kỳ năm trước. Do chỉ số sản xuất và chỉ số tiêu thụ đều giảm, nhưng chỉ số sản xuất giảm sâu hơn nên chỉ số tồn kho tháng 5/2017 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,8% so tháng trước và chỉ tăng 4,9% so cùng tháng năm trước. Hầu hết các ngành chiếm tỷ trọng lớn đều có chỉ số tồn kho giảm hoặc tăng thấp, như: SXSP từ giấy, SXSP từ cao su và plastic, SXSP từ khoáng phi kim loại;...

d) Chỉ số sử dụng lao động: Tại thời điểm 1/5/2017 chỉ số sử dụng lao động tăng 4,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 17,7% so cùng thời điểm năm trước. Trong đó, khu vực Nhà nước tăng 1,4% và giảm 4,6%; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,5% và tăng 5,8%. Riêng khu vực FDI tăng khá cao (+5,6% và +20,7%).

3. Đầu tư

a) Vốn đầu tư:  Tháng 5, thời tiết thuận lợi cho hoạt động xây lắp, nguồn vốn bắt đầu được giải ngân và ưu tiên cho các công trình trọng điểm. Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 ước đạt 235,4 tỷ đồng, tăng 5,9% so tháng trước và tăng 13,9% so cùng tháng năm trước. Trong đó, vốn đầu tư ngân sách tỉnh đạt 176,6 tỷ đồng (+5,4% và +24,7%); vốn ngân sách huyện đạt 35,1 tỷ đồng (+7,8% và -3,4%); ngân sách cấp xã đạt 23,8% (+6,9% và -17,7%). Sau 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 1.065,6 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư ngân sách tỉnh đạt 796,6 tỷ đồng, tăng 15,7%; nguồn vốn ODA đạt 38,5 tỷ đồng, giảm 5% và chủ yếu tập trung cho công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

b) Hoạt động cấp phép đầu tư

Từ ngày 01/01-15/5, toàn tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đăng ký cho 46 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.703,2 triệu USD. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 998 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 15.109,2 triệu USD.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 2.699,5 tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước và tăng 11,5% so cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.767,2 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 10,4% và kinh tế tư nhân tăng 15%. Theo nhóm hàng, một số nhóm hàng có chỉ số tăng cao hơn chỉ số chung, như: may mặc (+12,2%); vật phẩm văn hóa (+16,5%); gỗ và VLXD (+21,3%); ô tô các loại (+13%), xăng dầu và nhiên liệu (+12,4%). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 5 tháng đạt 1.852,9 tỷ đồng, tăng 27,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu ăn uống đạt 1.743,4 tỷ đồng, chiếm 94%, tăng 27,9%; khu vực FDI chiếm 41,4% và tăng tới 75,9%.

b) Tình hình giá cả

Theo nhận định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 có xu hướng giảm so với tháng trước. Nguyên nhân là do, một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn, như: thực phẩm, xăng dầu, gas,… giá giảm so với tháng trước. Cụ thể, nhiều mặt hàng thực phẩm đã giảm sâu, nhất là giá thịt lợn giữ ở mức thấp kỷ lục do nguồn cung trong nước dư thừa, giá các loại gia cầm tươi sống, các loại rau củ quả giảm. Giá gas trên thị trường thế giới giảm, nên các doanh nghiệp trong nước đã điều chỉnh giá bán lẻ gas giảm 25.000 đồng/bình 12kg và giá xăng cũng được điều chỉnh giảm 2 lần kể từ đầu tháng 5, đã phần nào tác động làm giảm chỉ số tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

c) Xuất, nhập khẩu

Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 2.742,5 triệu USD, tăng 6,8% so tháng trước và tăng 45,8% so cùng tháng năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 2.733,9 triệu USD, chiếm 99,7% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 6,9% và tăng 46,3%. Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 1.894,6 triệu USD, tuy giảm 21,1% so tháng trước nhưng lại tăng rất cao so cùng tháng năm trước (+55,3%). Sau 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 10.089,4 triệu USD, tăng 9,8% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 8.580,2 triệu USD, tăng 32,4%.

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải:  Vận tải hành khách, khối lượng vận chuyển tháng 5 ước đạt 1,59 triệu HK, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 13,5% so cùng tháng năm trước; khối lượng luân chuyển ước đạt 78,7 triệu HK.km, tăng 1,1% và tăng 15,6%. Sau 5 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển được 7,8 triệu HK, tăng 11,9 % so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 378,8 triệu HK.km, tăng 13,5%; doanh thu vận tải hành khách đạt 493 tỷ đồng, tăng 14,4%. Vận tải hàng hóa, khối lượng vận chuyển tháng 5 ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 1% so tháng trước và tăng 9,4% so cùng tháng năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 151 triệu tấn.km, tăng 0,9% và tăng 9%. Tính chung 5 tháng, đã vận chuyển được 13,6 triệu tấn hàng hóa, tăng 7,8% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 717,4 triệu tấn.km, tăng 7,4%; doanh thu vận chuyển ước đạt 1.032,6 tỷ đồng, tăng 8,4%

 b) An toàn giao thông:  Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người và bị thương 6 người. Trong đó, có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn 2 xã Bồng Lai và Nhân Hòa (huyện Quế Võ) làm 6 người chết và 2 người bị thương. Tiến hành xử phạt 2.726 trường hợp vi phạm giao thông và nộp phạt kho bạc 1,64 tỷ đồng. Như vậy, sau 5 tháng, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 26 người và bị thương 15 người; so cùng kỳ năm trước, giảm 11 vụ, giảm 10 người chết và tăng 6 người bị thương.

6. Tài chính

Sau 5 tháng, tổng thu NSNN trên địa bàn đã đạt 9.744,6 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán và tăng 30,1% so cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu đạt cao so với dự toán và tăng cao so cùng kỳ, như: thu từ DN FDI (đạt 53,8% và +31,9%); thuế ngoài nhà nước (đạt 53,7% và +44,9%); thuế thu nhập cá nhân (đạt 64,1% và +30,7%);…. Thu ngân sách tăng cao nên chi ngân sách địa phương cũng chủ động hơn và đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi thường xuyên, đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tính chung 5 tháng, tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.826,2 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán năm và tăng 15,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 4.407 tỷ đồng, đạt 36,9% và tăng 10,3%.

7. Ngân hàng - Tín dụng

Đến cuối tháng 5, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước, tăng 15,7% so cùng tháng năm trước và tăng 15,5% so thời điểm cuối năm 2016. Trong đó, tiền gửi của cá nhân đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 1,8%, tăng 31,6% và tăng 14,7%. Tổng dư nợ cho vay đạt 60.200 tỷ đồng, tăng 1,3% so tháng trước, tăng 24% so cùng tháng năm trước và tăng 32% so thời điểm cuối năm 2016. Về nợ xấu, Dự kiến đến hết tháng 5/2017, nợ xấu trên địa bàn là 990 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,64% trên tổng dư nợ, đây là mức thấp so với quy định của NHNN.

8. Một số vấn đề xã hội

a) Hoạt động y tế: Trong tháng, tổng số lượt khám bệnh là 153,9 nghìn lượt người, tăng 6% so tháng trước và tăng 14% so cùng tháng năm trước; điều trị nội trú cho 15,3 nghìn lượt người, tăng 8,6% và tăng 24,8%. Thực hiện các kế hoạch “Tháng hành động ATTP năm 2017”, qua thanh tra, kiểm tra thủ tục hành chính và điều kiện thực tế tại các cơ sở, các đoàn tiến hành xử phạt 16 cơ sở vi phạm với tổng số tiền nộp phạt là 62 triệu đồng.

b) Giáo dục - đào tạo: Đến nay, bậc tiểu học, trung học cơ sở, các khối lớp 10 và 11 bậc THPT đã tổ chức xong kỳ thi đánh giá kết quả học tập và chuẩn bị tổng kết đánh giá năm học 2016-2017. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào ĐH, CĐ năm nay tiếp tục đổi mới với nhiều điểm mới so với 2 năm trước về bài thi (gồm 5 bài), thời gian thi (2,5 ngày), ngày thi sớm hơn,… nên các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tổ chức bồi dưỡng, ôn thi, củng cố kiến thức học sinh khối lớp 12. UBND tỉnh đã chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị cho kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018  trong 3 ngày 2-3-4/6 với mục tiêu đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

c) Hoạt động văn hoá, TDTT: Hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền tháng 5 đã hướng vào phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, như: kỷ niệm 42 năm giải phóng Sài Gòn, thống nhất tổ quốc; 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt,…. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho người dân.

d) Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

 Kiểm tra an toàn PCCC định kỳ, đột xuất tại 574 cơ sở, qua đó đã phát hiện 943 tồn tại, thiếu sót về PCCC… ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC đối với 105 cơ sở, thu nộp Kho bạc nhà nước 598 triệu đồng.  Trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nổ, không gây thương vong về người, làm thiệt hại về kinh tế 300 triệu đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ cháy, nổ các loại, làm 2 người chết, 14 người bị thương và thiệt hại về kinh tế hơn 12 tỷ đồng. Phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm nghiêm trọng pháp luật về môi trường, qua điều tra đã xử phạt hành chính, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 930 triệu đồng./.

Nguồn: CTK Bắc Ninh