Hội thảo Khoa học KTXH tỉnh Bắc Ninh năm 2017, những nhân tố và động lực tăng trưởng mới

09/11/2017 11:04 Số lượt xem: 937

Hội thảo khoa học: Kinh tế Bắc Ninh năm 2017, những nhân tố và động lực tăng trưởng mới

        Ngày 8 - 11, tại Cục Thống kê Bắc Ninh, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và Cục Thống kê Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Phòng tái chính - kế hoạch, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

        Hội thảo đã thu hút khá nhiều ý kiếm tham luận, đặc biệt là bài tham luận của lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh về “Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2017, nhân tố và động lực tăng trưởng mới” và bài tham luận của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trình bày về vấn đề: “Kinh tế Bắc Ninh 2017: nhận dạng cách thức tăng trưởng và khả năng chuyển hướng”... Các tham luận đã tập trung làm rõ những thuận lợi và khó khăn, những hạn chế, tồn tại có thể trở thành rào cản tác động đến phát triển kinh tế của tỉnh như: Kinh tế Bắc Ninh hiện nay phát triển chủ yếu dựa vào yếu tố nước ngoài; doanh nghiệp trong nước chiếm số đông nhưng quy mô nhỏ và siêu nhỏ là chủ yếu, công nghệ phần lớn lạc hậu, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI… Đặc biệt, các tham luận cũng chỉ rõ nhân tố mới đã đưa kinh tế Bắc Ninh phát triển mạnh, cụ thể từ tháng 4 -2017, Bắc Ninh đã có thêm sản phẩm mới là Samsung Galaxy S8/S8 được bán ở 120 quốc gia đã góp phần đưa qui mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh đã vươn lên tốp đầu cả nước. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đến hết năm 2017 đạt 155,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,11% GDP cả nước, xếp thứ 4 toàn quốc và tăng 18,6% so với năm 2016. Một số điểm nhấn trong tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh trong năm 2017 phải kể đến là thu hút FDI, ước cả năm thu hút được 160 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 115 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt 3,845 triệu USD, so với cả nước Bắc Ninh xếp thứ 4 về số dự án và thứ 1 về số vốn đăng ký, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt hơn 979.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 21.393 tỷ đồng, vượt 11,7% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,85 tỷ USD, tăng 30,7%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có công. Các tham luận cũng đưa ra dự báo trong 10 năm tới Bắc Ninh tiếp tục thu hút FDI nhiều hơn; FDI gắn kết và lan tỏa tốt hơn tới kinh tế trong nước qua con đường kinh tế đô thị; khu vực cận khu công nghiệp được hưởng lợi từ lan tỏa FDI ít hơn khu đô thị trung tâm và đến năm 2031, Bắc Ninh chuyển hướng, thay đổi về cách thức tăng trưởng.

        Hội thảo kinh tế - xã hội đã giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cũng như các huyện, thị xã, thành phố có cái nhìn toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, những nhân tố và động lực tăng trưởng của Bắc Ninh hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Từ đó chủ động nghiên cứu và đưa ra giải pháp phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị công tác trong những năm tiếp theo./.

Một số Hình ảnh của Hội thảo Khoa học Kinh tế - Xã hội Bắc Ninh 2017, 

những nhân tố và động lực tăng trưởng mới

 

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 21/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1664

Đã truy cập : 42986790