Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018-2019 tỉnh Bắc Ninh

19/03/2019 08:39 Số lượt xem: 399
Theo số liệu điều tra thống kê, Vụ đông năm 2018-2019 toàn tỉnh trồng được 6.886,0 ha cây rau màu các loại, đạt 97% kế hoạch và tăng 1,0% (+66,5 ha) so với cùng kỳ năm trước,

Hình ảnh minh hoạ về sản xuất vụ Đông năm 2018-2019

Theo số liệu điều tra thống kê, Vụ đông năm 2018-2019 toàn tỉnh trồng được 6.886,0 ha cây rau màu các loại, đạt 97% kế hoạch và tăng 1,0% (+66,5 ha) so với cùng kỳ năm trước, các địa phương có diện tích cây rau màu gieo trồng tăng là: huyện Tiên Du tăng 112,0 ha; Gia Bình tăng 48,4 ha; Lương Tài tăng 44,8 ha,... Bên cạnh đó, cũng có một số địa phương có diện tích gieo trồng cây màu vụ đông giảm như: thành phố Bắc Ninh giảm 41,8 ha; huyện Thuận Thành giảm 80,0 ha; Yên Phong giảm 10,0 ha. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: Cây ngô trồng được 539,4 ha, giảm 299,1 ha (-35,7%), năng suất 52,5 tạ/ha, sản lượng ngô đạt 2830,6 tấn, giảm 1.302,4 tấn (-31,5%) so với cùng vụ năm trước; Cây khoai lang trồng được 67,7ha, giảm 18,7 ha (-21,6%), năng suất 119,9 tạ/ha, sản lượng đạt 811,6 tấn, giảm 242,6 tấn (-23%) so cùng vụ năm trước; Cây khoai tây trồng được 2.219,6 ha, tăng 94,8 ha (+4,5%), năng suất 156,5 tạ/ha, sản lượng đạt 34.744,6 tấn, tăng 2.346,3 tấn (+7,2%) so cùng vụ năm trước; Cây đậu tương diện tích gieo trồng 20,7 ha, giảm 6,4 ha, năng suất 17,5 tạ/ha, sản lượng đạt 36,3 tấn; Cây lạc trồng được 17,2 ha, giảm 4,5 ha; năng suất 22,6 tạ/ha, sản lượng đạt 38,9 tấn; Rau các loại trồng được 3.567,1 ha, tăng  235,2 ha (+ 6,6%); năng suất 290,5 tạ/ha, sản lượng đạt 110.473,9 tấn, tăng 10.937 tấn (+11%) so với cùng kỳ năm trước./.

Phòng Thống kê Nông nghiệp
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6525

Đã truy cập : 43676872