Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 149036

Đã truy cập : 41889652

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với Sở, ngành cơ quan chuyên môn, đơn vị

18/12/2017 08:36 Số lượt xem: 126

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

4. Sở Công thương 

5. Sở Xây dựng 

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

7. Kho bạc nhà nước tỉnh 

8. Sở Tài chính 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

10. Sở Y tế 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo 

12. Sở Khoa học và Công nghệ 

13. Sở Thông tin và Truyền thông 

14. Sở Tư pháp 

15. Sở Nội vụ 

16. Công an tỉnh 

17. Tòa án nhân dân tỉnh 

18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

19. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh 

20. BQL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh 

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn