Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh Tập huấn điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

01/05/2018 02:10 Số lượt xem: 432

     Trong 2 ngày 26-27/4, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tham dự có Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, các Chi cục và 48 điều tra viên, 25 giám sát viên.

 

     Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu với mục đích nhằm thu thập đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số dân, tình hình biến động dân số và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút thai, nạo phá thai...làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình; Xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số và kế hoạch hóa gia đình đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế. 

     Thời điểm điều tra là từ 0 giờ ngày 1/4/2018, nghĩa là điều tra viên đến hộ phỏng vấn ghi phiếu vào bất cứ ngày nào, giờ nào thì điều phải lấy mốc thời điểm là từ 0 giờ ngày 1/4/2018 để xác định số nhân khẩu thường trú tại hộ và các đặc trưng cá nhân của họ để ghi phiếu. Thời gian bắt đầu thực hiện điều tra là từ ngày 1/5/2018 và được thực hiện trong khoảng 20 ngày.

     Tỉnh Bắc Ninh có 120 địa bàn điều tra và mỗi địa bàn có 40 hộ được chọn điều tra tương ứng với 4.800 hộ. Một điểm mới trong cuộc điều tra này là các điều tra viên sử dụng thiết bị di động: Máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay...được cài đặt chương trình điều tra để phỏng vấn, ghi phiếu và truyền tải thông tin về máy chủ.

     Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/4/2018) với các nội dung được truyền tải: Mục đích yêu cầu của cuộc điểu tra; Vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên; Những quy định về nghiệp vụ điều tra; Một số quy định về phỏng vấn, ghi phiếu, hoàn thành phiếu điều tra; Hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu điều tra; Hướng dẫn sử dụng thiết bị di động trong điều tra thu thập thông tin.

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2596

Đã truy cập : 43101912