Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

02/03/2020 09:40 Số lượt xem: 285

Trong 2 ngày 27,28/2/2020, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMSDC 2020). Ông Vũ Minh Giang, Q. Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Tổ thường trực và các thành phần có liên quan.

Trong 2 ngày 27,28/2/2020, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMSDC 2020). Ông Vũ Minh Giang, Q. Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Tổ thường trực và các thành phần có liên quan.

Cuộc Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu, được thực hiện trong 4 kỳ/năm. Tỉnh Bắc Ninh tiến hành khảo sát cả 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ở tại 46 địa bàn dân cư với 690 hộ, mỗi địa bàn chọn khảo sát 15 hộ, trong đó, khảo sát 12 hộ về thu nhập và 03 hộ khảo sát về cả thu nhập và chi tiêu. Mục đích cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phương pháp thu thập thông tin của cuộc KSMSDC 2020 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ. Đội trưởng đội khảo sát phỏng vấn lãnh đạo xã và người có liên quan, ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn xã. Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, điều tra viên không được gửi phiếu để chủ hộ hoặc các thành viên của hộ tự ghi chép hoặc sao chép các thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu phỏng vấn.

Kết thúc hội nghị, Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh đây là cuộc khảo sát có nhiều nội dung khó, phức tạp, yêu cầu các lực lượng tham gia điều tra khảo sát sau tập huấn cần tiếp tục nghiên cứu kỹ tài liệu, vận dụng tốt phương pháp phỏng vấn và quy trình điều tra thống kê đã được các giảng viên hướng dẫ thu thập đầy đủ thông tin, nhằm tổng hợp và phân tích sát đúng bộ số liệu quan trọng này./.

Đồng chí Khổng Văn Thắng - Phó cục trưởng trình bày phương án cuộc Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 

Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh trình bày nội dung phiếu Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

Hình ảnh toàn Hội nghị tập huấn nghiệp vụ  Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

 

Bạch Quang Huy, Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7644

Đã truy cập : 43676815