Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, lập bảng kê điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

22/05/2020 09:30 Số lượt xem: 40

Ngày 20/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, lập bảng kê Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục Thống kê.

 

      Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo Cục và thành viên tổ công tác, giám sát viên cấp tỉnh; Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị tập huấn.

      Khai mạc Hội nghị, Ông Vũ Minh Giang đã quán triệt mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra, nhấn mạnh đây là cuộc điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Hình ảnh toàn Hội nghị tập huấn rà soát, lập bảng kê Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

      Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ và hướng tới thực hiện Tổng điều tra theo chu kỳ 10 năm (trước đó thực hiện Tổng điều tra theo chu kỳ 5 năm). Cuộc điều tra này được tiến hành ở toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ các trang trại theo tiêu chí mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT; điều tra chọn mẫu hộ có hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ở nông thôn và thành thị. Địa bàn mẫu của cuộc điều tra được chọn từ các địa bàn của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong cuộc điều tra này, sẽ sử dụng tối đa công nghệ thông tin, như: máy tính bảng và điện thoại di động để thực hiện điều tra; dữ liệu điều tra được TCTK xử lý chung và suy rộng cho cấp tỉnh.

      Tại hội nghị tập huấn các thành viên Tổ công tác đã trình bày cụ thể quy trình hướng dẫn rà soát, lập bảng kê các đơn vị điều tra ở khu vực nông thôn; hướng dẫn rà soát tất cả các địa bàn khu vực thành thị để lập bảng kê số hộ của sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản để phục vụ công tác chọn mẫu địa bàn và mẫu hộ khu vực thành thị.

Ông Vũ Kiên Nghị trình - Phó trưởng phòng, Phòng Thống kê Nông nghiệp trình bày nội dung rà soát,

lập bảng kê Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

      Theo đó, tỉnh Bắc Ninh tiến hành rà soát là 1.021địa bàn, trong đó có 795 địa bàn thành thị và 226 địa bàn nông thôn. Đối tượng rà soát là các hộ có hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, và các cơ sở đạt tiêu chí trang trại theo thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

      Hội nghị đã tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề có thể sẽ phát sinh tại cơ sở, như các tiêu chí để xác định hộ có sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tiêu chí doanh thu của trang trại, hộ có lao động chuyên về NLTS,…; đối tượng và số lượng ĐTV của hội nghị cấp huyện. Sau buổi tập huấn cấp tỉnh, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn để tiến hành thực hiện việc rà soát lập bảng kê tại địa bàn theo tiến độ quy định.

      Để chuẩn bị cho cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã thành lập tổ công tác điều tra và phân công các giám sát viên cấp tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở ngành có liên quan để khai thác các thông tin có liên quan nhằm thực hiện tốt cuộc điều tra./.

Phòng Thống kê Nông nghiệp
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6761

Đã truy cập : 43676965