Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2018

09/10/2018 02:13 Số lượt xem: 277

Ngày 26/8/2018, tại hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2018.

Ngày 26/8/2018, tại hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Cơ quan Cục, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân được trưng tập làm đội trưởng, điều tra viên. Đồng chí Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

Cuộc điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2018 được thực hiện theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-CTK ngày 01/9/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin thống kê về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu thông tin cho hoạt động thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và phục vụ cho quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra và yêu cầu các giảng viên triển khai, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng nội dung, qui trình, nghiệp vụ điều tra, xử lý tổng hợp, báo cáo theo đúng Phương án; học viên cần tập trung tiếp thu tốt các nội dung giảng viên đã trình bầy, các vấn đề chưa rõ cần thẳng thắn trao đổi và đưa ra ý kiến thống nhất để thực hiện đồng thời tiếp nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung công việc trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Tổ Thường trực, lãnh đạo các Chi cục Thống kê tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch điều tra; lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các chủ cơ sở SXKD và nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra; kiểm tra, giám sát công việc điều tra tại các địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung công việc.

Cuộc điều tra cơ sở SXKD cá thể 2018 thuộc loại điều tra chọn mẫu. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ điều tra chọn mẫu về số lượng cơ sở SXKD cá thể tại 26 xã, phường, thị trấn và điều tra chọn mẫu về kết quả hoạt động của 3.330 cơ sở SXKD được chọn mẫu tại địa bàn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thời gian các điều tra viên tiến hành điều tra tại địa bàn từ ngày 01 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Hội nghị đã diễn ra trong thời gian 1 ngày và đã được hoàn thành tốt các nội dung đề ra trong chương trình. Sau Hội nghị này, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố tổ chức và hoàn thành tập huấn nghiệp vụ điều tra về số lượng cơ sở SXKD cá thể tại địa phương cho điều tra viên trưng tập từ cơ sở trước khi tiến hành điều tra tại địa bàn./.

Nghiêm Đình Hoàn
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2279

Đã truy cập : 43101906