Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020

02/03/2020 09:30 Số lượt xem: 233

Ngày 25/2/2020, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê, cùng toàn bộ các thành viên Tổ thường trực, các giám sát viên và các điều tra viên tham gia cuộc điều tra.

Ngày 25/2/2020, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê, cùng toàn bộ các thành viên Tổ thường trực, các giám sát viên và các điều tra viên tham gia cuộc điều tra.

Mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm, thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021"; Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

 Điểm mới của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 là các doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

Kết thúc hội nghị, Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu các điều tra viên thực hiện tốt công tác rà soát danh sách nhằm đảm bảo đủ quy mô nền kinh tế; Cung cấp tài khoản và mật khẩu cho doanh nghiệp và làm tốt công tác hướng dẫn giúp doanh nghiệp kê khai thông tin đầy đủ trên webforn, những ngày đầu phải hướng dẫn doanh nghiệp trực tiếp để rút kinh nghiệm cho những đơn vị sau./.

Đồng chí Khổng Văn Thắng - Phó cục trưởng trình bày phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019

Đồng chí Cao Thị Huyền - Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng trình bày nội dung phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Hình ảnh toàn Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2020

 

Cao Thị Huyền, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7705

Đã truy cập : 43676796