Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư và quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2018

01/05/2018 02:10 Số lượt xem: 237

     Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2018.

     Cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Đồng thời, thu thập thông tin để tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng cho giai đoạn 2019 - 2024 phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Đối tượng của cuộc điều tra là hộ dân cư, các thành viên hộ và các xã có hộ được khảo sát. Thời gian khảo sát được tiến hành trong 4 kỳ vào các tháng 3, 6, 9, 12 năm 2018, thời gian thu thập tại địa bàn mỗi kỳ là 1 tháng. Nội dung khảo sát chủ yếu phản ánh mức sống của người dân trong các hộ gia đình trên cả nước và những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của các xã có địa bàn khảo sát tác động đến nơi hộ sống. Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 được sử dụng 5 loại phiếu để phỏng vấn hộ, phỏng vấn xã và phúc tra hộ.

     Đối với tỉnh Bắc Ninh, cuộc khảo sát được thực hiện tại 8/8 huyện, thành phố, thị xã với 61 địa bàn, 1.083 hộ được điều tra khảo sát thuộc 61 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

      Chương trình tập huấn bao gồm các bài giảng lý thuyết xen kẽ các tình huống thực hành. Các học viên được hướng dẫn cụ thể từng nội dung trong phiếu điều tra, được tham gia thảo luận và trả lời các câu hỏi để nắm rõ nghiệp vụ.

     Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng phỏng vấn và ghi phiếu để áp dụng tốt trong quá trình điều tra thực tế tại địa phương.

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3281

Đã truy cập : 43088723