Công văn số 475/TCTK-TKCN của Tổng cục Thống kê ngày 10 tháng 4 năm 2020 về Điều tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

12/04/2020 15:20 Số lượt xem: 39
Nguyễn Thu Hiền, Phòng Thanh tra Thống kê
Nguồn: gso.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6321

Đã truy cập : 43676878