Công văn số 446/TCTK-VPTC về việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

08/04/2020 22:22 Số lượt xem: 123
Nguyễn Thu Hiền, Phòng Thanh tra Thống kê
Nguồn: https://gso.gov.vn/

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7140

Đã truy cập : 44159648