Kết quả sản xuất lâm nghiệp năm 2018 tỉnh Bắc Ninh

13/03/2019 08:39 Số lượt xem: 309

Theo số liệu điều tra thống kê lâm nghiệp năm 2018, toàn tỉnh đã trồng được 38 ha rừng tập trung, đạt 80,9% so với kế hoạch, trong đó 3,5 ha rừng trồng bước một, 35 ha rừng trồng cải tạo, nâng cấp tập trung ở 2 địa phương là thành phố Bắc Ninh 20,5 ha. 

Theo số liệu điều tra thống kê lâm nghiệp năm 2018, toàn tỉnh đã trồng được 38 ha rừng tập trung, đạt 80,9% so với kế hoạch, trong đó 3,5 ha rừng trồng bước một, 35 ha rừng trồng cải tạo, nâng cấp tập trung ở 2 địa phương là thành phố Bắc Ninh 20,5 ha và huyện Tiên Du 18 ha. Về diện tích rừng được chăm sóc, toàn tỉnh có 64,1 ha, đạt 100% kế hoạch và giảm 20,8% so với năm trước; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 395,6 ha đạt 91,9% kế hoạch giao, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước; xây mới 2,7 km đường ranh cản lửa, duy tu sửa chữa 3,36 km đường ranh cản lửa đã xây dựng năm 2017; xây mới 05 biển báo bảo vệ rừng và 01 bể nước phục vụ phòng cháy chữa cháy. Cùng với trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, toàn tỉnh trồng được 260,4 nghìn cây phân tán các loại đạt 113,2% kế hoạch, song giảm 9,6% so với năm trước, tập trung tại các huyện như: Gia Bình trồng 61,2 nghìn cây, Lương Tài trồng 51,3 nghìn cây, Thuận Thành 40 nghìn cây, thành phố Bắc Ninh 40 nghìn cây...

Một số hình ảnh minh hoạ về lâm nghiệp

Phòng Thống kê Nông nghiệp
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7442

Đã truy cập : 43676791