Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1537

Đã truy cập : 42950586

KTXH tháng 8 năm 2017

10/08/2017 16:10 Số lượt xem: 625

 Biểu Tình hình KTXH tháng 8 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp: Kết thúc vụ mùa năm 2017, toàn tỉnh gieo cấy 34.540 ha lúa, đạt 99,8% kế hoạch, trong đó trà mùa sớm chiếm 3,2% diện tích; trà mùa trung chiếm 92,8% diện tích còn lại là trà mùa muộn. Đến ngày 17/8/2017, toàn bộ diện tích lúa mùa đã cơ bản được làm cỏ, chăm sóc đợt 1 và 60% diện tích được chăm sóc đợt 2. Do được gieo cấy trong lịch thời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, nên lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với lúa mùa, các địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây rau màu vụ hè thu. Đến ngày 17/8, toàn tỉnh đã gieo trồng được 2.169 ha cây rau màu, đạt 80,4% diện tích kế hoạch, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, cây ngô 172,2 ha; lạc 245,3 ha; đậu tương 343,3 ha. Hiện nay, các cây rau màu đã trồng được chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên sinh trưởng và phát triển tốt.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Tính đến thời điểm 01/8, tổng đàn lợn chỉ đạt 365.000 con, giảm 10,6% (-43,3 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2016; đàn trâu có 2.390 con, tăng 20 con (+0,8%); đàn bò có 32.000 con, giảm 1.000 con (-3%);  đàn gia cầm đạt 4.360 nghìn con, tăng 45 nghìn con (+1%); trong đó, đàn gà đạt 3.220 nghìn con, tăng 30 nghìn con (+0,9%). Công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi được các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo chăn nuôi an toàn. Đến nay, đã tiêm được 111,9 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 4,5 nghìn liều vắc xin LMLM cho đàn trâu bò và đàn dê; 1,6 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm.

c) Lâm nghiệp và thủy sản: Sau 8 tháng, toàn tỉnh trồng mới được hơn 245,4 nghìn cây phân tán các loại, giảm 12,7% so cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.840 m3, giảm 6,3%; sản lượng củi khai thác đạt 3.810 ster, giảm 6,5%. Đến cuối tháng 8, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.240 ha, giảm 1,1% (-60 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng ước đạt 24.163 tấn, tăng 0,3% (+77 tấn). Sản lượng nuôi trồng đạt 23.417 tấn, tăng 0,6% (+150 tấn). Sản lượng khai thác đạt 746 tấn, giảm 8,9% (-73 tấn); sản xuất cá giống đạt 767 triệu con, giảm 4,5% (-36 triệu con).

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 13,7% so tháng trước và tăng mạnh 25,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,8% và tăng 26%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,9% và tăng 17,5%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3% và tăng 4,9%. Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nhiều ngành đã đạt mức tăng cao so với tháng trước và cùng tháng năm trước: SX đồ uống (+10% và +0,7%); SXSP thuốc lá (+7,7% và +9,8%); SX trang phục (+8,5% và +11,3%); SXSP từ giấy (+4,3% và +12,2%);  in, sao chép bản ghi (+12,1% và +41,8%); SX thuốc và hóa dược liệu (+12,6% và +35,8%); SXSP từ KL đúc sẵn (+6,6% và +34,3%)… Đặc biệt, ngành SXSP điện tử với tỷ trọng lớn, lại tăng cao (+15,2% và +29,4%) đã tác động chính làm tăng chỉ số chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tính chung 8 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 14,1%. Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành chiếm tỷ trọng lớn đều tăng khá cao, như: SX và chế biến thực phẩm (+4,2%); ngành SX thuốc (gấp gần 3 lần); SX kim loại (+31,1%); ngành SXSP điện tử (+15,8%)...và một số ngành truyền thống khác của tỉnh chỉ số cũng tăng cao như: SX giấy, SX trang phục; SX giường, tủ bàn ghế đã góp phần đưa chỉ số chung của ngành chế biến, chế tạo tăng 14,1%; ngành SX và PP điện, khí đốt tăng 19,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,5%.

b) Sản phẩm công nghiệp: Trong 8 tháng, nhiều sản phẩm chủ lực có mức sản xuất tăng so cùng kỳ năm trước, như: sữa và kem (+7,8%); giấy, bìa (+2,6%); ruôt phích (+6,3%); điện thoại thông minh chưa quy đổi (+1,2%); máy in (+3,8%); bình đun nước nóng (+32,7%); giường giỗ (+63,3%); tủ gỗ (+9,5%); điện thương phẩm (+19,5%); nước máy thương phẩm (+19,1%)…. Tuy nhiên, cũng không ít sản phẩm khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng giá rẻ hơn hoặc nhu cầu tiêu dùng giảm nên lượng sản xuất giảm như thuốc lá, thức ăn gia súc, kính, sắt thép, máy hút bụi, máy tính bảng….

3. Đầu tư

a) Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước đạt 255,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so tháng trước và tăng 13,4% so cùng tháng năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 183 tỷ đồng, tăng 7,3% và tăng 17,4%. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện đạt 46,7 tỷ đồng, giảm 0,3% và tăng 5,4%. Nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 26 tỷ đồng, tăng 2% và tăng 2,2%. Tính chung 8 tháng, tổng vốn đầu tư của nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.357 tỷ đồng, tăng 17% (riêng thu từ quỹ sử dụng đất đạt 182,8 tỷ đồng, tăng 8,1%); vốn ngân sách cấp huyện đạt 291,5 tỷ đồng, giảm 1,3%; vốn ngân sách cấp xã đạt 180,4 tỷ đồng, giảm 6,3%.

b) Hoạt động cấp phép đầu tư: Sau 7 tháng đầu năm, đã cấp mới 95 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.304 triệu USD và cấp điều chỉnh vốn cho 67 dự án với vốn đăng ký tăng thêm 2.639 triệu USD; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.191 DN trong nước với số vốn đăng ký 7.883 tỷ đồng, tăng 40,1% về số doanh nghiệp và 50% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 2.757,8 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16% so cùng tháng năm trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 1.680,2 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 18,3%; kinh tế tư nhân đạt 1.036,1 tỷ đồng, đạt xấp xỉ tháng trước và tăng 12,8%. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 22.109,2 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh tế tập thể đạt 293 tỷ đồng, tăng 17,2%; kinh tế cá thể đạt 13.780,5 tỷ đồng, tăng 12,1%; kinh tế tư nhân đạt 8.035,7 tỷ đồng, tăng 14,9%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, do có thêm nhiều lao động ngoại tỉnh vào làm việc trong các DN FDI. Doanh thu tháng 8 ước đạt 380,2 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 34,9% so cùng tháng năm trước. Sau 8 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.976,7 tỷ đồng, tăng 28,3% so cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ ăn uống đạt 2.793,7 tỷ đồng, chiếm 94% và tăng 28,6%. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 8 tháng đạt 4.196,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 777,8 tỷ đồng, tăng 29,7%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 1.618,6 tỷ đồng, tăng 6,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 700 tỷ đồng, tăng 41,6%.

b) Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 1.963 triệu USD,  tăng 3% so tháng trước và tăng 8% so cùng tháng năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đạt 16,1 triệu USD, giảm 2% và tăng 66,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giữ vững vị trí chủ lực đạt 1.946 triệu USD, tăng 3% và tăng 7,7%. Một số mặt hàng đạt mức xuất khẩu khá so tháng trước, như: sản phẩm bằng gỗ (+17,1%); hàng dệt may (+20,3%); dây điện và cáp điện (gấp 4,3 lần); sản phẩm chất dẻo (+10,4%); Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 1.844,5 triệu USD tăng 5,4% so tháng trước và tăng 36% so cùng tháng năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98%, tăng 5,4% và tăng 33,7%. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16.403 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 1.961 triệu USD). Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14.959,5 triệu USD, tăng 40,1% (tương ứng tăng 4.283 triệu USD).

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải: Vận tải hàng hoá: Tháng 8 vận tải hàng hóa ước tính đạt 2,9 triệu tấn, giảm 1% so tháng trước và tăng 10,6% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 153,3 triệu tấn.km, giảm 0,9% và tăng 10,8%. Lũy kế 8 tháng, vận tải hàng hóa ước tính đạt 22,2 triệu tấn, tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.180,5 triệu tấn.km, tăng 9,6%. Vận tải hành khách: Tháng 8 vận tải hành khách ước đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 0,3% so tháng trước và tăng 18,4% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 80,7 triệu HK.km, tăng 0,4% và tăng 19,2%. Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 12,6 triệu lượt khách, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 619,6 triệu HK.km, tăng 15,2%.

b) Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ giao thông đường bộ, làm chết 7 người và 2 người bị thương, tài sản thiệt hại là 40 triệu đồng. So với tháng trước giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và giảm 5 người bị thương. Tiến hành xử phạt 3.274 trường hợp vi phạm luật giao thông, thu nộp Kho bạc nhà nước 2.464 triệu đồng.

6. Tài chính: Tháng 8, tổng thu NSNN ước đạt 1.365,2 tỷ đồng, chỉ bằng 67,7% so tháng 7 (do một số khoản thuế của quý II được nộp trong tháng 7), nhưng vẫn tăng cao (+38%) so cùng tháng năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 955,3 tỷ đồng, tăng 59,4% so cùng tháng năm trước. Sau 8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước đã gần chạm mốc 15.000 tỷ đồng (đạt 14.812,6 tỷ đồng), đạt 78,3% dự toán và tăng 29,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 11.302,8 tỷ đồng, tăng 30,3%. Sau 8 tháng tổng chi ngân sách ước đạt 7.750,7 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán và tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 3.443 tỷ đồng, chiếm 44,4%, vượt 11,3% dự toán và tăng 7,6% so cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt 4.184,8 tỷ đồng, chiếm 54%, đạt 51% và tăng 19,6%.

7. Ngân hàng - Tín dụng: Tổng thu tiền mặt qua ngân hàng 8 tháng đạt 267.006 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi tiền mặt đạt 263.656 tỷ đồng, tăng 22,9% và bội thu 3.350 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8, tổng dư nợ cho vay ước đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước, tăng 40,4% so cùng tháng năm trước và tăng 5,9% so thời điểm cuối năm 2016. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 76.200 tỷ đồng, tăng 64,1% so cùng tháng năm trước và tăng 7% so thời điểm cuối năm 2016. Trong đó, tiền gửi của dân cư đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 59,3% và tăng 11,8%.

8. Một số vấn đề xã hội

a) Hoạt động y tế: Trong tháng, toàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho 151,6 nghìn lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 11,1 nghìn lượt người. Sau 8 tháng, toàn ngành y tế đã khám chữa bệnh cho 1.190,2 nghìn lượt người, tăng 13,6% so cùng kỳ, điều trị nội trú cho 90 nghìn lượt người, tăng 7,5%. Đến ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 17 ổ dịch, trong đó có 14 ổ dịch đã được ngăn chặn, xử lý; còn 3 ổ dịch đang tiếp tục được theo dõi và khống chế, xử lý; tính từ đầu năm đến ngày 12/8, toàn tỉnh ghi nhận 276 ca, trong đó lấy 174 mẫu xét nghiệm và có 140 mẫu dương tính SXH. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh của từng địa bàn, khu vực; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, tổ chức diệt loăng quăng (bọ gậy) tại các hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

b) Giáo dục và đào tạo: Theo kế hoạch, năm học mới 2017-2018 học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT của tỉnh đồng loạt tựu trường vào ngày 14/8 và khai giảng vào ngày 5/9; khối Mầm non và Tiểu học thực học từ ngày 5/9, khối THCS và THPT thực học từ ngày 21/8. Riêng khối GDTX (gồm Bổ túc THCS và Bổ túc THPT) tựu trường vào 21/8, khai giảng và thực học vào ngày 5/9. Chuẩn bị năm học mới, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bắc Ninh đã nhập về hơn 1 triệu bản SGK từ lớp 1 đến lớp 12 và đưa về các đại lý, Phòng GD-ĐT ở các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời phục vụ nhu cầu của các em học sinh.

c) Văn hoá, thể dục thể thao: Các hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, như: 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9), ngày nạn nhân chất độc màu da cam (10/8); kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (8/8/1954-8/8/2017). Đặc biệt, UBND tỉnh đã phê duyệt đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền tại 2 hồ nước trước trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở HĐND, UBND tỉnh vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần, nhằm phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. Theo đó, sẽ bắt đầu biểu diễn vào tối thứ 7 (ngày 19/8 và ngày 2/9) đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

d) Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường: Tháng 8, đã xảy ra 2 vụ cháy nổ, trong đó có 1 vụ cháy nhà xưởng tại công ty TNHH Seiyo (KCN Quế Võ I) và một vụ cháy kho nhựa thuộc địa bàn huyện Yên Phong, gây thiệt hại về kinh tế hơn 1,1 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy nổ, làm 2 người chết, 14 người bị thương, tài sản thiệt hại hơn 19 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra và xử lý 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường, với hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép ra môi trường, thu nộp Kho bạc Nhà nước 133 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm, thu nộp kho bạc hơn 1,5 tỷ đồng.

Tóm lại, sau 8 tháng tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tốt với một số điểm nổi bật, đó là: sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, giá thịt lợi hơi đã tăng trở lại; sản xuất công nghiệp, hoạt động ngoại thương, thu ngân sách đạt mức tăng trưởng cao; các ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng về quy mô, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ, lạm phát được kiểm soát. Ngành giáo dục đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2017-2018. An ninh chính trị được đảm bảo. Trên địa bàn toàn tỉnh các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi và có ý nghĩa./.

Nguồn: CTK Bắc Ninh