Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

10/09/2019 03:08 Số lượt xem: 278

Ngày 21/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Hữu Thành - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT DS & NƠ tỉnh Bắc Ninh, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết TĐT, báo cáo kết quả sơ bộ TĐT. Báo nêu rõ cuộc Tổng điều tra DS & NƠ có quy mô lớn, thu thập hơn 428 ngàn hộ dân, trên 1.368 ngàn nhân khẩu, phải huy động tới 1.700 điều tra viên, 141 tổ trưởng, 130 giám sát và gần 1.000 thành viên BCĐ, VPBCĐ các cấp. Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo cũng như phối hợp tổ chức thực hiện thành công TĐT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh, cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó, cung cấp các số liệu về nhân khẩu học, dân cư, nhà ở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước. Trong thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi có kết quả chính thức, tiến hành biên soạn tài liệu, công bố rộng rãi các số liệu về dân số và nhà ở của tỉnh, các địa phương nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó làm cơ sở, căn cứ cho tỉnh chỉ đạo, định hướng, hoạch định phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 18 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh vì có nhiều thành tích trong cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019.

Những hình ảnh trong buổi Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bạch Quang Huy, Phòng Thống kê Dân số- Văn xã
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5953

Đã truy cập : 43676779