Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra Xây dựng, Vốn đầu tư thực hiện

26/12/2017 10:27 Số lượt xem: 1110

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh, Cục Thống kê (CTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Xây dựng, Vốn đầu tư thực hiện.

 

Tham dự Hội nghị có Ông Nghiêm Đình Thuận cục trưởng, Ông Khổng Văn Thắng – Phó cục trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan CTK; toàn thể cán bộ, công chức và lao động hợp đồng điều tra 8 Chi cục thống kê huyện/thị xã/thành phố; lãnh đạo và công chức phòng thống kê Công nghiệp - Xây dựng thuộc cơ quan Cục.

Sau hơn 5 năm thực hiện phương án điều tra hoạt động xây dựng và phương án điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 17/QĐ-TCTK ngày 01/02/2012 và Quyết định số 277/QĐ-TCTK ngày 14/5/2012 của TCTK đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, cần được cải tiến và hoàn thiện. Các vấn đề gồm: (1) việc điều tra dàn mẫu (gồm doanh nghiệp, hộ dân cư và trang trại) hàng năm giữ ổn định trong 5 năm; (2) chỉ tiến hành rà soát lại hàng năm đã không phản ánh khách quan tình hình đầu tư của đối tượng kiểm tra và cách thức chọn mẫu còn bất cập ảnh hưởng đến số liệu suy rộng; (3) việc điều tra chi tiết từng dự án của doanh nghiệp đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với chu kỳ ngắn...Từ thực tế đó, ngày 16/10/2017, Tổng cục trưởng TCTK đã ban hành Quyết định 1848/QĐ-TCTK về điều tra hoạt động xây dựng và Quyết định 1849/QĐ-TCTK về điều tra vốn đầu tư thực hiện (Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) nhằm giải quyết những hạn chế nêu trên, đồng thời phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CTK tỉnh đã giới thiệu về Kế hoạch tổ chức chỉ đạo và thực hiện điều tra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, các đồng chí giảng viên phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng đã thông qua phương án và hướng dẫn về cách ghi các phiếu có liên quan theo phương án mới.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, tham gia ý kiến về tổ chức thực hiện điều tra tại địa phương, đồng thời lưu ý một số vấn đề trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác thống kê nhằm thực hiện các phương án điều tra đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.

 

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3247

Đã truy cập : 43088707