Cục Thống kê Bắc Ninh triển khai nghiệp vụ Điều tra Lao động việc làm năm 2018

26/12/2017 14:32 Số lượt xem: 1624

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra lao động việc làm năm 2018 và Kế hoạch điều tra lao động việc làm tỉnh Bắc Ninh năm 2018 ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-CTK ngày 19/11/2017 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 22-12-2017, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra lao động việc làm năm 2018 cho các giám sát viên, tổ trưởng điều tra và điều tra viên trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Khổng Văn Thắng – Phó cục trưởng CTK, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan CTK; toàn thể cán bộ, công chức và lao động hợp đồng điều tra 8 Chi cục thống kê huyện/thị xã/thành phố; lãnh đạo và công chức phòng thống kê Dân số- Văn xã thuộc cơ quan Cục.

Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện nhằm mục đích: Thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp các cấp, các ngành đánh giá , dự báo tình hình biến động của thị trường lao động; xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Tại Bắc Ninh, cuộc điều tra được thực hiện tại 8/8 huyện/thị xã/thành phố với 54 địa bàn điều tra, gồm 21 địa bàn thành thị và 33 địa bàn nông thôn, thuộc 53 xã, phường trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các học viên được giảng viên hướng dẫn kỹ về cách ghi phiếu, chọn hộ điều tra; thông tin về thành viên thường trú trong hộ và một số đặc trưng cơ bản của đối tượng điều tra; các câu hỏi phân loại tình trạng hoạt động kinh tế; thông tin về lao động có việc làm; tình trạng thất nghiệp và không hoạt động kinh tế; đồng thời được thảo luận, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra. Đặc biệt, hội nghị đã dành thời gian để các học viên phỏng vấn thử, làm bài tập để làm quen với bảng hỏi và cách phỏng vấn tại hộ./.

 

Khổng Văn Thắng
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2623

Đã truy cập : 43101938