Tài liệu hướng dẫn Điều tra Doanh nghiệp năm 2018

02/04/2018 09:55 Số lượt xem: 634

 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ thường trực chỉ đạo, kiểm tra giám sát cuộc Điều tra Doanh nghiệp năm 2018

 Kế hoạch Điều tra Doanh nghiệp năm 2018

 

STT

KÝ HIỆU PHIẾU

TÊN PHIẾU

PHIẾU PDF

PHIẾU EXCEL

1

1A/ĐTDN-DN

Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, HTX năm 2017

2

1A.2/ĐTDN-CN

Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2017

3

1A.2m/ĐTDN-DVGC

Phiếu thu thập về dịch vụ gia công hàng hóa năm 2017

4

1A.3/ĐTDN-XD

Kết quả hoạt động xây dựng năm 2017

5

1A.4/ĐTDN-TN

Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2017

6

1A.5.1/ĐTDN-VT

Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2017

7

1A.5.2/ĐTDN-KB

Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2017

8

1A.6.1/ĐTDN-LTAU

Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2017

9

1A.6.2/ĐTDN-DL

Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm 2017

 

10

1A.7.1/ĐTDN-TC

KQHĐ DV tài chính và một số chỉ tiêu về tin dụng, huy động vốn, lãi suất năm 2017

11

1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH

Hoạt động XNK dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2017

12

1A.8/ĐTDN-BH

Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2017

13

1A.9.1/ĐTDN-BĐS

Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2017

14

1A.9.2/ĐTDN-TT

Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2017

15

1A.9.3/ĐTDN-DVK

Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2017

16

1AM/ĐTDN-KH

Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

17

1B/ĐTDN-DNDS

Bảng kê doanh nghiệp, HTX lập danh sách năm 2017

18

2/ĐTDN-CP

Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2017

19

3/ĐTDN-HTPT

Phiếu thu thập thông tin về hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp năm 2017

 

 

Nguồn: gso.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2605

Đã truy cập : 43101921