Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/10/2017 - Đến ngày : 22/10/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/10/2017
Thứ ba
17/10/2017
Thứ tư
18/10/2017
Thứ năm
19/10/2017
Thứ sáu
20/10/2017
Thứ bảy
21/10/2017
Chủ nhật
22/10/2017
Chương trình công tác