Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 11/12/2017 - Đến ngày : 17/12/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
11/12/2017
Thứ ba
12/12/2017
Thứ tư
13/12/2017
Thứ năm
14/12/2017
Thứ sáu
15/12/2017
Thứ bảy
16/12/2017
Chủ nhật
17/12/2017
Chương trình công tác